Oude muur zorgvuldig vernieuwd (?)

Wethouder Koen Castelein heeft 18 juni de gemeenteraad geïnformeerd over de besluitvorming rond de restauratie van de historische muur achter Kerkstraat 11. De muur, die stamt uit de periode rond 1600, is opgeknapt met nieuwe stenen.
Naar aanleiding van raadsvragen is de adviseur van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) gevraagd om een reactie op de uitgevoerde herstelwerkzaamheden. De conclusie: Er is een zorgvuldig proces voorafgegaan aan de planvorming. Resultaat is overeenkomstig de advisering van de commissie.

Nieuw metselwerk als nieuwe tijdslaag
De commissie CRK schrijft: ‘Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de voormalige Blokker, is de uitbouw aan de achterzijde gesloopt. Hierdoor is de doorgang in de achtergevel, het ‘gat in de muur’, vrij komen te liggen en moet deze worden ingeboet. De commissie heeft als uitgangspunt geformuleerd dat deze invulling als heldere nieuwe toevoeging afleesbaar moet zijn én dat het nieuwe metselwerk op een rustige manier aan moet sluiten op het bestaande, Middeleeuwse, metselwerk. De uitgevoerde situatie voldoet hieraan. Doordat de stenen dezelfde hoogte hebben en, net als het Middeleeuwse metselwerk, zijn gemetseld in wildverband, sluit het op elkaar aan. Het voegwerk heeft eveneens dezelfde hoogte en verbindt het oude en nieuwe metselwerk met elkaar.
Het nieuwe metselwerk onderscheidt zich tegelijkertijd van het bestaande doordat gebruik is gemaakt van machinale handvorm baksteen. Bovendien is er sprake van een omkering in de kleurtoepassing: het oude metselwerk bestaat uit overwegend roodoranje baksteen met wat donkere stenen en het nieuwe metselwerk heeft overwegend donkere stenen met enkele roodoranje stenen. Hierdoor is het nieuwe metselwerk als nieuwe tijdslaag in de achtergevel ingeboet en herkenbaar.’

Geschiedenis
In het schrijven van de gemeente wordt uitvoerig ingegaan op de geschiedenis van de nieuwe muur.
Op 2 oktober 2020 is er een vergunning verleend voor het gedeeltelijk slopen van de panden. Het metselwerk van de bestaande panden moest hierna worden aangeheeld en (gedeeltelijk) worden hersteld.
Op 6 april 2021 is er een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van de achtergevels van de panden op het adres Kerkstraat 27, 29 en 31.
Voorafgaand aan deze vergunning is er overleg geweest met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de adviseur Cultuurhistorie. In de vergunning is het volgende als overweging opgenomen:
– op 1 maart 2021 tijdens het vooroverleg de toe te passen steen is beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de adviseur Cultuurhistorie;
– in het advies staat: “Vandaag worden twee baksteenmonsters besproken: voor achtergevel en voor de nieuwbouw. Alleen baksteen ligt voor, niet de voeg. In een latere fase zal dat laatste op basis van proefvakken worden beoordeeld en vergund.
Akkoord op de steen voor de achtergevel”.

Het definitieve plan is op 29 maart 2021 positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de adviseur Cultuurhistorie. In het advies staat: ‘Dit betreft de definitieve aanvraag van dit plan. De commissie heeft het idee zien groeien en in eerdere vooroverleggen kunnen meedenken en adviseren. De commissie is positief vanuit welstand en monumentenzorg’.
Het plan voldoet daardoor aan redelijke eisen van welstand en er bestaan vanuit de dubbelbestemming ‘Waarde -Cultuurhistorie’ en monumentenzorg geen bezwaren tegen het plan.

De gehele brief is te lezen op de website van de gemeente

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in