Marinus Kers (CU) over de toekomst van Hattem en de commissievergadering met Martin van Duinen (CDA)

Welke Hattemers zitter er in de gemeenteraad en wat dien zij precies doen? En weet jij hoe je als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en jouw mening kunt geven?

De gemeenteraad wil je regelmatig informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor jou om invloed uit te oefenen.

Raadslid in de schijnwerpers

Marinus Kers
Raadslid CU
marinuskers@hattem.nl

Wat is jouw favoriete plekje van Hattem en waarom?
Thuis, lekker op de bank en met mooi weer in de tuin. Doordeweeks komt dat niet vaak voor, maar in het weekend wel, lekker samen met mijn verloofde.

Moet je als raadslid een geboren en getogen Hattemer zijn? Waar stond jouw wieg en hoe lang woon je al in Hattem?
Als raadslid hoef je niet in Hattem geboren te zijn, maar het is wel handig omdat hoe langer je in Hattem woont de inwoners en (de gevoeligheden van) Hattem beter leert kennen. Zelf ben ik een rasechte Hattemer, ik bin d’r ene van zeg maar. Als kind woonde
ik aan de Mulderskamp waar mijn moeder nu nog woont, dicht bij het oude zwembad en het bos. Daarna heb ik op verschillende plekken in Hattem gewoond en woon nu aan de Hezenbergerweg bij mijn eigen bedrijf.

Waar krijg jij energie van?
Van mijn geloof, muziek, mijn verloofde, mijn (bonus) kinderen en passie/enthousiasme bij mensen. Geloof geeft kracht en stabiliteit en muziek is een uitlaatklep voor al mijn emoties. Mijn verloofde is mijn maatje en wie is er nu niet trots op zijn (bonus)kinderen.

Wat wil jij voor de toekomst van Hattem?
Dat mensen zich meer aan elkaar verbinden of aan elkaar verbonden blijven om zo goed mogelijk samen te leven. Mijn overtuiging is dat als je niet kan delen je ook niet kan vermenigvuldigen, samen sta je sterker. Laten wij liefdevol voor elkaar zijn en zuinig zijn
op onze natuur, cultuur en historie. Via de politiek probeer ik daar samen met de fractie van de ChristenUnie een steentje aan bij te dragen.

Stel jij je in 2022 weer verkiesbaar?
Ja, ik stel mij weer verkiesbaar omdat ik vind dat mijn werk voor Hattem er nog niet op zit. Er staan grote thema’s (woon zorgzone, ’t Veen, energie, omgevingswet etc.) op de agenda die nog jaren doorlopen. Op het gebied van woningbouw gaat nog veel gebeuren en daar wil ik graag met onze ChristenUnie fractie een bijdrage aan leveren. Voldoende woonruimte is belangrijk voor jong en oud. Het is worstelen om hier een evenwichtige oplossing voor te vinden. Vaak willen wij veel sneller dan praktisch mogelijk is. Geduld is een schone zaak, maar we moeten wel door.

Ten slotte worden Hattemse successen gevierd -klein of groot- als raad gerealiseerd, waar ben jij trots op?
Een herinnering waar ik trots op ben is mijn periode als bestuurslid van stichting Hattem 700. Velen herinneren zich nog wel de historische optocht, de landelijke intocht van sinterklaas, de megamaaltijd of het circus royal en de Reinaldusknaak. Of eigenlijk meer een eer om daar onderdeel van te mogen ijn. Het Dikke Tinne-festival kent bijvoorbeeld hier zijn oorsprong. En ik ben trots op onze ChristenUnie-fractie die positief zaken oppakt en er echt voor deHattemer wil zijn. Mijzelf op de borst kloppen past niet bij mij, in mijn taak als raadslid doe ik mijn best voor iedereen met veel passie voor Hattem.


In de commissies

Een raads(commissie)lid vertelt over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende commissievergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Hattem? Wat wordt er van de raad verwacht?

Martin van Duinen
Raadslid CDA
martinvanduinen@hattem.nl

De gemeenteraad probeert je als burger beter zicht te geven op wat zij doet. Wat wordt er in de eerstvolgende commissievergadering behandeld? Deze keer ga ik, als niet-financieel raadslid, een toelichting geven op de voorjaarsnota en kadernota.

Voorjaarsnota
“In de Voorjaarsnota proberen we vast te stellen of de plannen en begrotingen van vorig jaar goed gaan en of we nog op koers liggen. In deze Covid-19-tijden snapt iedereen dat het uitvoeren van plannen moeilijk is. Helaas werden veel mensen ziek en moest Nederland weer op slot.
Een belangrijke extra taak in 2020 en 2021 was en is het ondersteunen van de mensen en bedrijven die in de problemen komen. Problemen die ontstaan door alle maatregelen om de pandemie te bestrijden. Gelukkig hebben we hier extra geld voor gekregen uit Den Haag. Hattem heeft hierdoor bedrijven en mensen extra steun kunnen geven. Mijn conclusie is, we liggen op koers, we proberen zo goed mogelijk iedereen te helpen en we houden deze koers vast.”

Kadernota
Eigenlijk is de kadernota het belangrijkste stuk dat we als gemeenteraad vaststellen. In de kadernota leggen we vast wat we als Hattem willen in 2022. Deze kaders worden dan uitgewerkt in plannen en vertaald in geld en dat wordt dan de begroting voor 2022.
Deze kaders, wat willen we en hoe moet je dit gaan doen, verdienen onze aandacht.
Herstel na de Covid-19 Pandemie zal veel vragen, van u als burger, van onze ambtenaren en ons als gemeentebestuur van ons mooie Hattem. We hebben goede moed dat we op de juiste koers liggen. Je kunt de vergadering maandag 14 juni live volgen via RTV Hattem.”

Vragen? Meepraten/inspreken? griffie@hattem.nl en hattem.bestuurlijkeinformatie.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in