Gemeente broedt op sluitende begroting

B&W van Hattem heeft de voorjaarsnota 2021 gereed. Hierover vergadert de brede raadscommissie maandag 14 juni. De voorjaarsnota is een tussentijdse rapportage over de stand van zaken van het begrotingsjaar 2021.

Ruim 1 miljoen negatief
Zoals het er nu naar uitziet sluit de gemeente Hattem 2021 af met een tekort van ruim 1,3 miljoen euro. Omdat 484.000 euro wordt gebruik uit de algemene reserve is er per saldo en negatief resultaat van 831.000 euro.

“De inkomstenstromen zijn op dit moment onhelder,” vertelt verantwoordelijk wethouder Martijn Hospers. “Zaken die moeten gebeuren zijn niet in balans met de inkomsten. Op dit moment vindt een herijking plaats van het gemeentefonds. Daardoor is nu nog niet precies duidelijk hoeveel Hattem zal ontvangen vanuit Den Haag. Wij willen de gemeenteraad daarom meenemen in de uitdagingen die er zijn. Dat betekent dat de raad politieke keuzes moet maken. Wij zullen daarom spreken op inhoud om te bepalen wat echt nodig is. Toch wil ik benadrukken dat het niet allemaal kommer en kwel is binnen onze gemeente, want er gebeurt al heel veel.”

WMO
De kostenstijging komt deels door de WMO Huishoudelijke verzorging. Vanwege een tariefstijging van 10% en een toename van het aantal cliënten ten opzicht van 2020 wordt voorgesteld het budget voor Huishoudelijke verzorging voor 2021 incidenteel te verhogen met 100.000 euro.
Eenzelfde bedrag is nodig vanwege grote woningaanpassingen bovenop het reguliere jaarbudget van 58.000 euro.

Uitbreiding ambtelijke organisatie
In 2021 is incidenteel een bedrag van 490.000 euro nodig voor extra personele en inhuurkosten. Voor 2022 is dit bedrag naar verwachting 185.000 euro.
“Wij willen de ambtelijke organisatie stabiel maken,” licht Marleen Sanderse, burgemeester en portefeuillehouder toe. “De huidige ambtenaren werken keihard. Helaas is er ziekteverzuim en we hebben moeite om goede mensen te werven. En helaas vertrekken mensen weer snel omdat ze elders meer kunnen verdienen. We willen een stabiele organisatie krijgen door bijvoorbeeld tijdelijke functies structureel in te vullen. Er komen veel rijkstaken naar de gemeente en dat kost veel tijd. Daarnaast komt er veel werk op de organisatie af door de omgevingswet. En wel willen een organisatie-ontwikkeltraject. Welke functies passen echt bij deze tijd? Wij moeten op een andere manier invulling geven aan de stad, samen met de inwoners. Wat zijn de wensen van de Hattemers en hoe kunnen wij hierop inspelen?”

RTV Hattem
De brede commissievergadering is op 14 juni 2021 en begint om 20.00 uur en wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in