Commissievergadering Algemene & Ruimtelijke Zaken en Sociale Zaken

De raadscommissies ARZ en SZ vergaderen gezamenlijk op maandagavond 14 juni om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats en wordt live uitgezonden via RTV Hattem.

1 Opening brede commissievergadering
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissies SZ en ARZ 17 mei 2021
4. Voorjaarsnota
5. Kadernota
6. Jaarverslag commissie bezwaarschriften
7. Uitstel geldlening HMHC
8. Lijst Ingekomen Stukken 05-2021
9. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
10. Mededelingen van en vragen aan het college
11. Sluiting

RTV Hattem
De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Dinsdag vanaf 10 uur is de herhaling op Radio Hattem.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

Datum evenement: 14-06-2021