Zoektocht interim-bestuur Powered by Hattem begonnen

Vorige week dinsdag is tijdens een extra algemene ledenvergadering van de energiecoƶperatie PoweredbyHattem (PbH) afscheid genomen van Dick Stoppelenburg. Onder zijn leiding als voorzitter van de energiecoƶperatie zijn er de eerste projecten gestart om voor Hattemers energie op te wekken. Er liggen nu ruim 600 panelen op een viertal gemeentelijke daken. En de ambitie is om dit aantal fors te vermeerderen. Gewerkt wordt aan diverse projecten waarbij door PbH of anderen zonnepanelen worden geƫxploiteerd. Denk aan daken op bedrijven op de Netelhorst, de toekomstige zonnestort (Oranje Nassaulaan )en panelen in het project Wielink in de oksel van de A50/A28. Het doel is dat zoveel mogelijk duurzame stroom gebruikt kan worden door alle Hattemers. PbH wil zoveel mogelijk de overgang ondersteunen naar duurzame energievoorziening voor heel Hattem.

Er is nu een interim-bestuur dat zichzelf de opdracht heeft gegeven om voor 2023 voorstellen te doen voor 5 nieuwe bestuursleden met interesse voor de energietransitie. En zo mogelijk (veel) jonger dan de huidige 60+ bestuursleden. Zij mogen nieuw elan geven aan de uitdagingen van de energietransitie voor Hattem en de haalbare inzet van PbH.
Interesse voor een bestuursfunctie op onderstaande website kunt U dit kenbaar maken.

https://www.poweredbyhattem.nl/contact

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in