Hoe gaat het met de coalitievorming in Hattem?

Informateur Gert Jan van Noort adviseert om in de gemeente Hattem een coalitie te vormen van de partijen HattemCentraal, PvdA/GroenLinks en CDA. ‘Van deze partijen heb ik het beeld dat de programma’s inhoudelijk het meest overeenkomen. Deze samenstelling doet recht aan de verkiezingsuitslag en is in de gesprekken met partijen het vaakst benoemd’, aldus Van Noort.

Alle partijen hebben de ambitie om een stabiel en herkenbaar college te vormen. Het advies van Gert Jan van Noort is om in Hattem met drie wethouders te gaan werken. Dit heeft ook de voorkeur van de partijen. Hoe de wethoudersposten ingevuld gaan worden, is nu nog niet te zeggen.

Extra aandacht
Bij elkaar opgeteld hebben HattemCentraal, PvdA/GroenLinks en CDA 9 van de in totaal 15 zetels in de gemeenteraad. Voldoende om een coalitie te vormen. “Voor veel partijen geldt dat de inhoudelijke verschillen over het algemeen overbrugbaar lijken, maar enkele dossiers, denk hierbij bijvoorbeeld aan IKC1, verdienen zeker extra aandacht. Hierover wil de informateur graag in gesprek met de onderhandelaars van de voorgestelde coalitie.”

“In het vervolg van het onderhandelingstraject kan, door het proces van geven en nemen over de inhoud en het proces, overeenstemming worden bereikt. Dat biedt een goede basis voor de toekomstige samenwerking.” aldus de informateur. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden, informeert Van Noort de raad.

Vervolg
Tijdens een openbare raadsvergadering geeft Gert Jan van Noort uitleg over het definitieve advies en is er gelegenheid tot het stellen van vragen door de raad. Het is vervolgens aan de formerende partijen om informatie over het verloop van het formatieproces naar buiten te brengen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in