CU – PvdA/GL en D66 starten coalitieonderhandelingen – Update

Update – Onder dit bericht zijn linken naar reacties van politieke partijen opgenomen die wij (tot nu toe) hebben ontvangen én de presentatie die HattemCentraal tijdens het duidingsdebat heeft gehouden.

***

De bijzondere Raadsvergadering van maandagavond met het duidingsdebat over de informatie heeft als resultaat dat ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en D66 gezamenlijk coalitieonderhandelingen gaan voeren.

Aan het begin van de vergadering lichtte Toon van Asseldonk, die een tweede informatiepoging heeft gedaan, zijn eindverslag toe. Hij gaf aan dat het verslag misschien niet zo zorgvuldig was en emotioneel, omdat hij naar zijn mening niet het vertrouwen heeft gekregen van HattemCentraal. In zijn eindverslag gaf hij aan nog maar één coalitie voor Hattem te zien en wel een samenwerking tussen ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en D66.

Meerderheid die een minderheid is
Qua raadszetels heeft deze beoogde coalitie een meerderheid van 8 zetels in de raad. Maar drie van deze zetels zijn toegekende restzetels. In absolute aantallen hebben 3.147 Hattemers op de drie partijen van deze beoogde coalitie gestemd.
De overige drie partijen (HattemCentraal, CDA en VVD) hebben 7 raadszetels, waaronder een restzetel van HattemCentraal en zouden daardoor een minderheidsoppositie vormen. Maar, wat betreft het aantal uitgebrachte stemmen heeft deze mogelijke oppositie weliswaar minder raadszetels, maar wel een meerderheid van 3.292 stemmen gekregen. Dit betekent dat in totaal 145 meer Hattemers op deze drie partijen hebben gestemd dat op de nu beoogde coalitie. Frank Nico Hogeweg (HattemCentraal) lichtte deze cijfers toe aan de hand van enkele dia’s.

Verslag of conclusie
Teun Juk (CDA) wilde van Van Asseldonk weten of zijn brief een verslag of conclusie was. Het antwoord was verslag. Voor de beoogde oppositiepartijen was dit onderscheid belangrijk, maar de beoogde coalitiepartijen, bij monde van Arend Palland (ChristenUnie), gingen hier aan voorbij en noemden het een woordspelletje.

Of partijen tegenover de informateur hebben aangegeven of zij wel of niet met elkaar willen samenwerken of een partij buitensloten, werd niet geheel duidelijk. Ook bleven sommige motieven en argumenten onduidelijk.

Jaap van Tiel (PvdA/GroenLinks) gaf aan dat er wat zijn partij betreft geen blokkades waren, maar dat hij het niet logisch vond om met het CDA een coalitie te vormen, aangezien het CDA de helft minder raadszetels heeft en als bonus ook nog een wethouder zou krijgen. Dat zou geen recht doen aan de verkiezingsuitslag, aldus van Tiel. Het komt daardoor niet logisch over om D66 wel als coalitiegenoot te zien, aangezien deze partij ook gehalveerd is.

D66 ziet dit niet als een probleem en Erwin Kwakkel gaf aan dat zijn partij bereid is mee te praten over een te vormen coalitie.

VVD populair
De VVD bleek tijdens het duidingsdebat een populaire partij om mee samen te werken. Toch is de VVD tijdens het informatieproces weinig genoemd als coalitie kandidaat en komt deze partij ook niet voor in de voorgestelde coalities. Erik Kleinpenning (VVD) pleitte er wel voor dat de oppositie een volwaardige rol moet krijgen in de raad en dat zij ook wat in te brengen hebben. Het moet niet zo zijn dat volledig voorbij wordt gegaan aan wensen en ideeën van de oppositie, omdat de coalitie een meerderheid vormt.

Nieuwe bestuurscultuur?
De coalitie van ChristenUnie – PvdA/GroenLinks – D66 heeft de kleinst mogelijke meerderheid van 8 stemmen, een situatie die door geen van de partijen als wenselijk wordt gezien vanwege de nieuwe bestuurscultuur die men nastreeft.

Teun Juk verwoordde, enigszins geïrriteerd, misschien wel het beste het gevoel dat bij veel Hattemers leeft, namelijk dat wat er de afgelopen 8 weken is gebeurd in de Hattemse politiek alleen maar verliezers kent. Het verdient geen schoonheidsprijs voor Hattem en hij ziet uit naar de volgende verkiezingen over 4 jaar.

Bekijk de presentatie van HattemCentraal tijdens het duidingsdebat Presentatie duidingsdebat 222305 en lees hier de reactie van deze partij.

Lees hier de persverklaring van de ChristenUnie naar aanleiding van het duidingsdebat.

Lees hier de terugblik van het CDA op het duidingsdebat.

Lees hier de reactie van PvdA/GroenLinks op het duidingsdebat.

Lees hier de reactie van D66.

Lees hier de reflectie van de VVD op het informatieproces.

1 REACTIE

  1. Wat een arrogante houding van de partijen. Totaal niet de kiezers serieus nemen blijkt hier wel weer.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in