Tien hoog in het Veen?

Commissie Ruimte en Duurzaamheid buigt zich over woningbouwplannen voor ’t Veen

Het Veen gaat op de schop: bedrijven maken plaats voor woningen. Dat alles wordt mogelijk gemaakt door onder meer een financiële bijdrage die de gemeente ontving in het kader van de Woningbouwimpuls. In een commissievergadering maakten de commissieleden kennis met de eerste ruwe plannen voor dit gebied. Uit de vragen van de deelnemers blijken verschillende zorgen waarop namens de gemeente gereageerd wordt door Sybold Herder projectmanager van de gemeente, Koen Mark, stedenbouwkundig adviseur en Johan Kraan, planeconoom en financieel adviseur.

Tien hoog?
In het plan is onder meer ruimte gemaakt voor hoogbouw tot tien verdiepingen hoog. Erik Kort (D66) vraagt zich af of de hoogte van de nieuwbouw geen afbreuk gaat doen aan het karakter van Hattem. Sybold Herder reageerde door te stellen dat het hier inderdaad om een voor Hattem uniek gebied gaat, waarbinnen het ook mogelijk zou moeten zijn om voor Hattem unieke keuzes te maken. Het gaat, aldus Herder, om een duidelijk ander gebied dan bijvoorbeeld de middeleeuwse Hattemse binnenstad

Subsidie in gevaar?
De subsidie voor de ontwikkeling van dit gebied (€ 3,7 miljoen) moet terugbetaald wanneer de gemeente Hattem niet slaagt in de opgave. André Borst (lijst Borst) maakt zich zorgen over de gevolgen van deze regeling wanneer de gemeente niet zou slagen in de voornemens en stelt dat tien etages  hoog bouwen een wel erg makkelijke keuze zou zijn voor een projectontwikkelaar om de doelen te halen.

Prijsindex geldt
Comissielid Okyay Örgüt (VVD) kijkt positief vooruit naar deze ontwikkeling, maar heeft wel de vraag of de gevraagde kwaliteit ook in de toekomst financieel te realiseren is. Het prijspeil is bepalend voor het verkrijgen van subsidie. Maar dit mag meebewegen mee met de prijsindex, aldus Johan Kraan, dus daarmee is er weinig risico op het vervallen van de subsidie.

Gegadigden
Klaas van Dieren (Hattem Centraal) wil weten of er al initiatiefnemers in beeld zijn die de plannen willen realiseren. Ook wil hij weten of de gemeente zelf de regie gaat nemen in de ontwikkeling, of dat zij dit uit handen geeft aan projectontwikkelaars. Uit de beantwoording blijkt dat een aantal percelen al in bezit van projectontwikkelaars die al wel in gesprek zijn met de gemeente over de kaders voor de plannen. De gemeente is wel actief in het verwerven van het kabeltracé (het gebied onder de hoogspanningsmasten).
Ook doet HC de suggestie om de diepte in te gaan als het gaat om parkeerruimte door bijvoorbeeld parkeerkelders. Deze ideeën worden wel meegenomen, maar blijken economisch lastig te realiseren al wordt parkeren uit het zicht wel aangemoedigd.

Wanneer bestemmingsplan klaar?
Marinus Kers (ChristenUnie) ziet graag dat er plannen gerealiseerd worden. Wil wel weten wanneer er eventueel een bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Uit een reactie van de gemeente blijkt dat er een aantal zienswijzen is binnengekomen. Daarnaast is er ook medewerking nodig van Tennet nodig. Vooruitzicht is dat er in het eerste kwartaal een uitgewerkt bestemmingsplan zal liggen.

Sociale woningbouw
Tonny Keizer (PvdA/GroenLinks) vraagt om een toelichting op het naar zijn inzicht lage percentage sociale woningbouw (15-20%). Uit de beantwoording blijkt dat dit gebied zich leent voor gemengde woningbouw, maar in andere wijken in Hattem ligt dit hoger. Daarmee komt Hattem uit op het landelijk wenselijk geachte percentage van 30%. Binnen dit gebied streven naar een hoger percentage blijkt lastig haalbaar.

Contrast met natuur
Ook is Keizer nieuwsgierig naar hoe de plannen worden beoordeeld, plan voor plan of integraal? Hierop wordt gereageerd dat daarvoor het afwegingskader tevoren wordt bepaald, zodat op basis daarvan verschillende initiatieven voor woningbouw kunnen worden beoordeeld.
De overgang naar Natura 2000 gebieden is vrij direct, zo klonk het in een vergadering van de VLMH. Maar omdat het om een natuurgebied met recreatieve waarde gaat, ziet het Gelders Landschap de combinatie met woningbouw niet als onoverkomelijk. De projectgroep ziet zichzelf samen met het college van B&W vooral als “aanmoedigend” voor initiatiefnemers en minder als “wijzend met het vingertje”.

Gat tussen betaalbaar en dure segment?
Sigrid Mulder (Commissielid namens CDA), die positief naar de ontwikkeling kijkt, krijgt in een reactie op haar vraag te horen dat de projectgroep nog niet weet of er een aansluitend woningaanbod zal zijn, of dat er een sprong zal komen tussen betaalbare woningen en een aantal woningen in het hogere segment.

Vervolg
Zoals hierboven vermeld verwacht de gemeente in het voorjaar met een bestemmingsplan te kunnen komen, waarin ook ingegaan wordt op eventuele bezwaren van belanghebbenden. Daarna is de raad weer aan het woord voor een volgende stap. Alle stukken van de gemeente over de ontwikkeling van ’t Veen zijn gepubliceerd op de website van de gemeente. De presentatie door de projectgroep en de bespreking door de commissieleden zijn terug te kijken. Video start bij de presentatie en bespreking van de plannen.

(^HH)

 

1 REACTIE

  1. Ik vraag mij af of hoogbouw past in een karakteristiek Hanzestadje als Hattem.
    Waarom wordt er nu gekozen voor een dergelijk plan? Het zicht van onze mooie stad zou wel eens ongewenst geweld aangedaan kunnen worden.
    Ik ben benieuwd wat de mening is van mijn medeburgers. Wellicht zou het een idee zijn om een referendum over dit onderwerp te houden. Vooral omdat geen enkele partij hierover in haar partijprogramma aandacht aan heeft besteed

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in