Tag: opvang asielzoekers

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in oude locatie Het Baken

De gemeente Hattem is verheugd dat Woonzorgcentrum De Bongerd haar medewerking verleent aan de opvang van vluchtelingen in de voormalige locatie van Het Baken....

B&W ziet geen mogelijkheden voor tijdelijke opvang asielzoekers in Hattem

B&W Hattem heeft de mogelijkheden onderzocht voor het tijdelijk opvangen van asielzoekers. D66 had het college verzocht dit te onderzoeken, omdat het college tijdens...

D66 pleit voor opvang asielzoekers in Hattem

D66 in Hattem heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen in Hattem. Aanleiding hiervoor is...