Hattem gaat aan de slag voor extra opvang vluchtelingen en statushouders

De gemeente Hattem wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen en woningen voor statushouders die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Het college en de gemeenteraad zetten in op twee scenario’s die nu verder worden uitgewerkt: het realiseren van tijdelijke huisvesting in units voor Oekraïners en statushouders èn het bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in de Kop van de Veluwe.

Bij het realiseren van oplossingen wordt rekening gehouden met de draagkracht van de Hattemse gemeenschap en de gemeentelijke organisatie. We gaan hier als stad samen voor aan de slag. Op dit moment wordt al goed samengewerkt met de woningbouwcorporatie en de betrokken maatschappelijke samenwerkingspartners. Ook zetten veel maatschappelijke partners, gastgezinnen en zeer betrokken vrijwilligers zich in voor de opvang van vluchtelingen in Hattem.

Huisvesting statushouders
In Hattem liggen we voor 2022 op schema op de door het Rijk voor Hattem vastgestelde huisvestingstaakstelling voor statushouders. Om de doorstroom in AZC’s te bevorderen heeft het Rijk de gemeenten gevraagd om alvast aan de slag te gaan met hun huisvestingstaakstelling voor 2023. Daarom wordt gekeken naar de mogelijkheid om 10 tot 15 units beschikbaar te stellen voor deze doelgroep.

Oekraïense vluchtelingen
In Hattem verblijven op dit moment ook 100 Oekraïense vluchtelingen. Een deel van alle naar Nederland gevluchte Oekraïners zal vermoedelijk – vanwege de situatie daar – niet op korte termijn naar Oekraïne kunnen terugkeren. De verwachting is dat er nog meer Oekraïners naar Nederland komen en dat een deel daarvan ook in Hattem zal blijven. De gemeente gaat onderzoeken of er in Hattem 20 tot 25 semipermanente units voor Oekraïense vluchtelingen kunnen worden gerealiseerd voor de duur van 5 tot 10 jaar.

Crisisnoodopvang
In de eigen veiligheidsregio heeft Hattem met de andere gemeenten ook een opdracht voor tijdelijke opvang. Men zet zich in om daar ook een bijdrage aan te leveren.
Mocht zich een schrijnende situatie voordoen, waarbij voor 1 tot 2 nachten sobere opvang nodig is ter overbrugging naar opvang op een andere locatie, dan kan er in uiterste nood een beroep worden gedaan op de reguliere crisisplannen die de gemeente beschikbaar heeft.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in