Hattem gaat aan de slag voor extra opvang vluchtelingen en statushouders

In een brief vraagt PvdA/GroenLinks Hattem aan het college welke scenario’s voor vluchtelingenopvang mogelijk zijn.
Het nieuws over Ter Apel vervult ons met diepe schaamte. Hoe is het mogelijk dat wij in Nederland zo met kwetsbare vluchtelingen omgaan?
Daarom hebben in een brief het college verzocht scenario’s te schetsen hoe wij in Hattem kunnen bijdragen aan oplossingen. Op maandag, 5 september 2022 presenteert het college tijdens de commissievergadering de mogelijkheden.
Antwoord van het stadsbestuur van Hattem

Het stadsbestuur van Hattem wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen en woningen voor statushouders die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Het college en de gemeenteraad zetten in op twee scenario’s die nu verder worden uitgewerkt: het realiseren van tijdelijke huisvesting in units voor Oekraïners en statushouders èn het bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in onze regio, de Kop van de Veluwe.

Bij het realiseren van oplossingen wordt oog gehouden voor de draagkracht van de Hattemse gemeenschap en de gemeentelijke organisatie. We gaan hier als stad samen voor aan de slag. Op dit moment wordt al goed samengewerkt met de woningbouwcorporatie en de betrokken maatschappelijke samenwerkingspartners. Ook zetten veel maatschappelijke partners, gastgezinnen en zeer betrokken vrijwilligers zich in voor de opvang van vluchtelingen in Hattem.

Huisvesting statushouders

In Hattem liggen we voor 2022 op schema op de door het Rijk voor ons vastgestelde huisvestingstaakstelling voor statushouders. Om de doorstroom in AZC’s te bevorderen heeft het Rijk de gemeenten gevraagd om alvast aan de slag te gaan met hun huisvestingstaakstelling voor 2023. Daarom gaan we kijken naar de mogelijkheid om 10 tot 15 units beschikbaar te stellen voor deze doelgroep.

Oekraïense vluchtelingen

In Hattem verblijven op dit moment ook 100 Oekraïense vluchtelingen. Een deel van alle naar Nederland gevluchte Oekraïners zal vermoedelijk – vanwege de situatie daar – niet op korte termijn naar Oekraïne kunnen terugkeren. De verwachting is dat er nog meer Oekraïners naar Nederland komen en dat een deel daarvan ook hier (in Hattem) zal blijven. We gaan onderzoeken of er in Hattem 20 tot 25 semipermanente units voor Oekraïense vluchtelingen kunnen worden gerealiseerd voor de duur van 5 tot 10 jaar.

Opvang organiseren met de regio gemeenten

In onze eigen veiligheidsregio hebben we met de andere gemeenten ook een opdracht voor tijdelijke opvang. Wij zetten ons in om daar ook een bijdrage aan te leveren.

Crisis noodopvang

Mocht zich een schrijnende situatie voordoen, waarbij voor 1 tot 2 nachten sobere opvang nodig is ter overbrugging naar opvang op een andere locatie, dan kan er in uiterste nood een beroep worden gedaan op de reguliere crisisplannen die de gemeente beschikbaar heeft.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in