B&W ziet geen mogelijkheden voor tijdelijke opvang asielzoekers in Hattem

B&W Hattem heeft de mogelijkheden onderzocht voor het tijdelijk opvangen van asielzoekers. D66 had het college verzocht dit te onderzoeken, omdat het college tijdens de vorige vluchtelingencrisis had aangegeven open te staan voor tijdelijke opvang. Toentertijd was de Noordgouw nog niet gesloopt en werd dit als een mogelijke locatie gezien. Op korte termijn is dit niet mogelijk, vindt B&W.

B&W erkent de schrijnende situatie van de asielzoekers. Een aantal jaren geleden was er ook sprake van een dergelijke situatie en heeft er een uitvoerige exercitie plaats gevonden om potentiele opvanglocaties in beeld te brengen. Dit heeft toen niet geleid tot de opvang van asielzoekers in Hattem.

“Vanuit de VNOG heeft de opvang van statushouders momenteel ook de volledige aandacht. De provincie Gelderland levert al een flinke bijdrage in de opvang van de vluchtelingen. Ton Heerts, de voorzitter van de veiligheidsregio heeft de dringende oproep gedaan aan alle burgemeesters in Noord-Oost Veluwe om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de bestaande AZC-locaties te maximaliseren en om te kijken naar andere mogelijkheden.”

Het college heeft nu wederom nagedacht over de mogelijkheden om tijdelijk opvang van asielzoekers in Hattem te realiseren en heeft contact gehad met eigenaren van vastgoed dat mogelijk in aanmerking zou komen. “Op basis van deze uitvraag moeten we helaas concluderen dat er voor de korte termijn geen mogelijkheden zijn om tijdelijke opvang van asielzoekers in Hattem te realiseren,” aldus het college in het antwoord aan D66.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in