Financiën bepalen bouwhoogte appartementengebouwen woonzorgzone

In november 2020 is het stedebouwkundigplan van de woonzorgzone in de gemeenteraad besproken. De raad heeft toen een motie aangenomen met daarin een drietal onderzoeksvragen. Inmiddels is onderzoek gedaan en is de uitkomst bekend. De conclusies van het onderzoek maken duidelijk dat een aantal maatregelen financieel niet haalbaar of wenselijk zijn.

Het ging om een drietal punten:

 1. Bouwhoogte twee appartementengebouwen HollewandNoord en Midden
  De gemeenteraad gaf in haar motie aan dat de nieuwe flatgebouwen evenhoog moesten zijn als het Uilennest.
  Uit onderzoek is duidelijk geworden dat dit financieel niet haalbaar is, omdat er dan minder woningen komen. B&W heeft inmiddels besloten dat er drie bouwlagen komen met in totaal 117 appartementen. Dit besluit is opgenomen in het huidige ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt in het gemeentehuis.

 1. 42 extra parkeerplaatsen
  De gemeenteraad stelde voor 42 extra parkeerplaatsen toe te voegen langs de Hollewand. Vanwege verkeersrisico’s (auto’s die achteruit uitdraaien) en fietsers die langsrijden. Verder gaan parkeerplaatsen ten koste van groene beschutting tussen het nieuwe plan en de bestaande woningen.
Parkeerplaatsen die er niet komen.
 1. Oversteek Geldersedijk van parkeerplaats jachthaven en woonzorgzone
  Deze oversteek komt er. Omdat er geen extra parkeerplaatsen komen, zullen automobilisten gebruik maken van de parkeerplaats bij de haven. Daarnaast is de oversteekplaats aantrekkelijk voor wandelaars richting de uiterwaarden en zal het de verkeerssnelheid afremmen op de dijk.

Vervolg
Tijdens de periode waarin het bestemmingsplan ter inzage ligt (1 april t/m 12 mei 2021), wordt een inloop- of informatieavond gehouden. De vorm waarin dit plaatsvindt, is afhankelijk van dan geldende beperkende Covid-19-maatregelen. In deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over het bestemmingsplan en alles wat daarbij hoort, en over het interactieve ontwerptraject voor de openbare ruimte en de beweegboulevard.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in