Aandacht voor bloemen en vlinders bij maaien IJsseldijk

De maaiwerkzaamheden aan de IJsseldijk zijn weer begonnen. Zoals gebruikelijk gebeurt dit in opdracht van het waterschap. In 2019 kiest Waterschap Vallei en Veluwe voor een andere manier van maaien. Op de IJsseldijk wordt niet alle begroeiing in één keer, maar een deel van de begroeiing in stroken gemaaid. Hierdoor blijft de dijk bloemrijk en geschikt voor insecten en vlinders. Door de dijken gefaseerd in stroken te maaien, draagt het waterschap beter bij aan de ontwikkeling en instandhouding van flora en fauna.

Veilige dijken
De belangrijkste taak van het waterschap is: zorgen voor veilige dijken. Maaien is hiervoor een vereiste. De afgelopen jaren heeft Waterschap Vallei en Veluwe ingezet op het versterken van de dijken door te zorgen voor een goed doorwortelde grasmat. Nu de meeste dijkenbekleding hieraan voldoet, is het maaibeheer van het waterschap sinds 2019 gericht op het vergroten van de biodiversiteit.  Met deze ‘brede kijk op de dijk’ geeft het waterschap invulling aan het nationale Deltaplan Biodiversiteit en de Greendeal Infranatuur.

Nieuwe dijken wel kaal gemaaid
De nieuw aangelegde dijken van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld vallen nog niet onder de nieuwe manier van maaien. Deze dijken moeten nog een goed doorwortelde grasmat krijgen. Dat is noodzakelijk om de dijk robuust te maken. Daarom wordt hier nu nog op de traditionele wijze gemaaid en blijven er na een maaibeurt vrijwel geen bloemen op de dijk staan. Het kan drie tot zes jaar duren voordat een nieuwe dijk een goed doorwortelde grasmat heeft. Als de grasmat goed doorworteld is, zal het waterschap ook deze dijken gefaseerd in stroken maaien, gericht op een bloemrijke dijk en meer biodiversiteit.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in