Tag: hoogwatergeul

Hoenwaard overstromingsvlakte in rivierecosysteem

De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) heeft onderzoek gedaan naar natte overstromingsvlaktes, zoals de Hoenwaard als uiterwaarde van de IJssel. De natte overstromingsvlakte...

Aandacht voor bloemen en vlinders bij maaien IJsseldijk

De maaiwerkzaamheden aan de IJsseldijk zijn weer begonnen. Zoals gebruikelijk gebeurt dit in opdracht van het waterschap. In 2019 kiest Waterschap Vallei en Veluwe...