Hoenwaard overstromingsvlakte in rivierecosysteem

De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) heeft onderzoek gedaan naar natte overstromingsvlaktes, zoals de Hoenwaard als uiterwaarde van de IJssel. De natte overstromingsvlakte worden gedefinieerd als ‘de zone binnen een rivierengebied die bijna jaarlijks in voorjaar en vroege zomer enkele weken tot maanden is overstroomd door rivierwater (evt. in combinatie met lokaal regen- en grondwater), waarbij de veranderde fysieke en chemische condities leiden tot een karakteristieke gemeenschap van hieraan aangepaste diersoorten’.

Rivierecosysteem
Het onderzoek gaat in op de rol van de overstromingsvlakte in het (natuurlijke) rivierecosysteem, hydrologische en morfologische kenmerken van natte overstromingsvlakten, kenmerkende soorten en het voedselweb. In deze studie is literatuuronderzoek verricht naar het ecologisch functioneren van tijdelijke natte overstromingsvlakten die van oorsprong op grote schaal voorkwamen in het Nederlandse rivierengebied.

Hoenwaard kansrijke overstromingsvlakte
De VBNE concludeert op basis van het onderzoek dat de natte overstromingsvlakten een belangrijke ‘missing link’ zijn in het Nederlandse rivierecosysteem. In de studie is een kansenanalyse gemaakt waar in Nederland herstel of ontwikkeling van tijdelijke overstromingsvlakten realistisch is op basis van systeem- en riviertrajectkenmerken. De Hoenwaard wordt daarin als een kansrijke overstromingsvlakte locatie gezien.

Het volledige rapport Natte overstromingsvlakten in het rivierengebied: ecologisch functioneren en ontwikkelkansen is beschikbaar op de website www.natuurkennis.nl .

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in