‘Cultuurfilosofie’ bij Filosofische Kring Hattem

Op maandag 24 september gaat de ‘Filosofische Kring Hattem’ weer van start. Het komende seizoen staat het onderwerp ‘cultuurfilosofie’ op het programma. De Kring gaat zich dan bezig gaan houden met vragen als: ‘Hoe is cultuur te omschrijven?’, ‘welke rol spelen tradities daarin?’ En: ‘Hoe weten filosofen in een bepaald tijdsgewricht nieuwe denkrichtingen in te slaan die wezenlijke veranderingen in het reilen en zeilen in de samenleving te weeg kunnen brengen?’

Dergelijke personen zien kans om aan een culturele traditie een nieuwe wending te geven – en daarbij speelt het tijdsgewricht waarin dat gebeurt een niet te onderschatte rol. De tijd moet immers wel ‘rijp’ zijn voor dat nieuwe denken.

Juist in onze tijd met de alsmaar sneller gaande ontwikkelingen op allerlei gebied en met de instroom van mensen uit andere culturele tradities (wat de nodige onrustgevoelens met zich mee kan brengen), kan filosofische reflectie over de gang van zaken in onze samenleving en over het wezen van onze huidige cultuur, relevant zijn. Voor deelname wordt geen bepaalde voorkennis verwacht. Discussie is steeds een belangrijk onderdeel van onze bijeenkomsten.

Filosofische Kring Hattem komt iedere vierde maandagmorgen van september tot en met april bijeen. Er wordt om 9.30 uur gestart. De bijeen­komsten worden begeleid door Huig Florusbosch (oud-huisarts en filosoof) en Henk Duerink (historicus/filosoof). Locatie: het Rode Kruis gebouw, van Galenstraat 40. De kosten bedragen € 40, voor het hele seizoen, inclusief koffie/thee.

Aanmelden bij Mevr. Annelies de Ru-Koek, Veldweg 37, tel. (038) 444 8402, of derukoek@hetnet.nl. Je kunt ook geheel vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in