Filosofische kring Hattem start nieuw seizoen

Sinds de industriële revolutie heeft de mens ‘de natuur’ in steeds grotere mate weten te beheersen, maar er zijn ook onvoorziene negatieve gevolgen; de effecten van onze beheersing van de natuur lijken moeilijk beheersbaar. Allereerst is er natuurlijk de uitstoot van broeikas-gassen en andere schadelijke stoffen die de atmosfeer, water en grond vervuilen. Maar ook op andere manieren zet de mens de natuur naar zijn hand. De mens kruist al eeuwen planten en dieren om gewenste eigenschappen te cultiveren. Maar de afgelopen decennia hebben genetische manipulatie en nanotechnologie geheel nieuwe mogelijkheden geschapen. Ondanks de beloften van deze technieken zijn er veel sociaal-maatschappelijke bezwaren tegen deze nieuwe technologie. Deze variëren van zorgen over eventuele risico’s (voor de menselijke gezondheid, dierenwelzijn, ecosystemen, biodiversiteit, etc), tot fundamentele ethische bezwaren. Maar wat te denken van technologieën die het dierlijk welzijn kunnen verbeteren, of voedselarmoede en hongersnoden kunnen voorkomen? Kortom: moeten we investeren in duurzame alternatieven door in te zetten op technologische innovatie en efficiëntie? Of moet ‘het roer om’: een mentaliteitsverandering, een andere relatie tot de natuur. Of kunnen we de keuze overlaten aan de burger/consument, als we de negatieve neveneffecten beprijzen?

Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen van de Filosofische Kring Hattem start op maandag 18 september om 10.45 uur. Inleider is Drs. Edward van der Tuuk.
De cursus kost € 70,00 incl. koffie of thee in de korte pauze. De bijeenkomsten in 2023 zijn op maandagochtenden: 18 september, 30 oktober en 27 november. In 2024 op dinsdagochtenden: 9  januari, 6  februari en 5  maart.
De locatie: (grote zaal) Multi Functioneel Centrum De Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem.

Aanmelden
belangstellenden kunnen zich aanmelden voor dit seizoen. Opgave bij: Jeanne Ilsink, tel. 038-4442895, of per e-mail: jeanneilsink@gmail.com

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in