Vooruitblik Filosofische Kring Hattem: “Onherstelbaar verbeterd!”

De Filosofische Kring Hattem start op maandag 18 september met het nieuwe seizoen onder leiding van Drs. Edward van der Tuuk. De cursus met als thema “Onherstelbaar verbeterd: over mens, milieu, economie en ethiek” belicht de gevolgen van menselijke beheersing van de natuur en de ethische vraagstukken die hieruit voortkomen. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende data in 2023 en 2024 in het Multi Functioneel Centrum De Marke te Hattem.

Over Edward van der Tuuk
Drs. Edward van der Tuuk, filosoof en docent zal ook dit jaar een cursus geven voor de Filosofische Kring Hattem. Van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt o.a. cursussen voor de HOVO, Senioren academie, de U3L en ISVW.

Onherstelbaar verbeterd: over mens, milieu, economie en ethiek
Sinds de industriële revolutie heeft de mens ‘de natuur’ in steeds grotere mate weten te beheersen, maar er zijn ook onvoorziene negatieve gevolgen; de effecten van onze beheersing van de natuur lijken moeilijk beheersbaar. Allereerst is er natuurlijk de uitstoot van broeikas-gassen en andere schadelijke stoffen die de atmosfeer, water en grond vervuilen. Maar ook op andere manieren zet de mens de natuur naar zijn hand. De mens kruist al eeuwen planten en dieren om gewenste eigenschappen te cultiveren. Maar de afgelopen decennia hebben genetische manipulatie en nanotechnologie geheel nieuwe mogelijkheden geschapen. Ondanks de beloften van deze technieken zijn er veel sociaal-maatschappelijke bezwaren tegen deze nieuwe technologie. Deze variëren van zorgen over eventuele risico’s (voor de menselijke gezondheid, dierenwelzijn, ecosystemen, biodiversiteit, etc), tot fundamentele ethische bezwaren. Maar wat te denken van technologieën die het dierlijk welzijn kunnen verbeteren, of voedselarmoede en hongersnoden kunnen voorkomen? Kortom: moeten we investeren in duurzame alternatieven door in te zetten op technologische innovatie en efficiëntie? Of moet ‘het roer om’: een mentaliteitsverandering, een andere relatie tot de natuur. Of kunnen we de keuze overlaten aan de burger/consument, als we de negatieve neveneffecten beprijzen?

Beperkte plaatsen beschikbbaar
Aanmelden voor dit seizoen is eenvoudig. Opgave kan bij: Jeanne Ilsink, tel. 038-4442895, of per e-mail: jeanneilsink@gmail.com
Er is nog beperkt plaats.

Informatie over de inleider, Edward van der Tuuk, kunt u vinden op: https://filosofieopmaat.wordpress.com/over/

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in