Marijn Ornstein geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe

Mevrouw mr. Marijn Ornstein MCPm is geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe door de Gelderse Commissaris van de Koning, John Berends. Dat gebeurde vandaag, 26 maart, tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur in het provinciehuis in Arnhem. Marijn Ornstein is benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.

Ornstein volgt dijkgraaf Tanja Klip op die met pensioen is gegaan. Frans ter Maten, die als loco-dijkgraaf de honneurs waarnam, droeg de voorzittershamer over aan Marijn Ornstein met de woorden: ‘Ons waterschap is met de BOVI 2050 een reis begonnen met als bestemming een klimaatrobuust en klimaatbestendig Nederland in 2050. Op die weg daar naar toe werken we samen met onze inwoners  aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Beweging met als motto: “bestemming volgt klimaat”.’

Huidige en toekomstige generaties
Marijn Ornstein was tot voor kort werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk is voor de fysieke veiligheid, waaronder het brandweerkorps van de luchthaven. Bij haar voordracht in oktober 2020 gaf ze aan dat dijkgraaf voor haar een welbewuste carrière switch is.
Tijdens de installatie zei ze: ‘We zijn verplicht aan toekomstige generaties om met oplossingen te komen voor het klimaatprobleem. Water, en daarmee het waterschap, speelt daarin een onmiskenbare sleutelrol. Daarom moet water verweven zijn in ieder plan wat raakt aan ruimtelijke ordening. Daar ligt een belangrijke taak voor het waterschap. Het is mijn overtuiging dat Waterschap Vallei en Veluwe – door zijn innovatiekracht – toonaangevend is bij het oplossen van klimaat gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Ik kijk er dan ook erg naar uit om dit waterschap de toekomst in te leiden, voor huidige en toekomstige generaties.’

Jeugdbestuurder geeft boodschap mee
Wilhelmine Rambonnet, jeugdbestuurder bij Waterschap Vallei en Veluwe gaf de net geïnstalleerde dijkgraaf een boodschap mee: ‘Ik zou de dijkgraaf willen vragen om jongeren vaker een rol te geven om inwoners meer waterbewust te maken. Als je jongeren bereikt, beïnvloeden zij meteen andere jongeren in hun omgeving, en ook hun ouders.’ In reactie hierop vroeg Marijn Ornstein of Wilhelmine Rambonnet haar persoonlijke adviseur wil zijn op dit vraagstuk.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in