‘Ik houd helemaal niet van begonia’s’ – bouwen voor senioren

Deze zin stond op presentatie van het Knarrenhof Hattem. Het was een van de presentaties op de woon-informatiebijeenkomst voor senioren in de Open Poort op donderdag 11 april.

Wethouder Koen Castelein opende de ochtend: ‘We schrijven veel over wonen, maar we hebben nooit een gesprek met u gevoerd hoe u een woning vindt. Deze ochtend start dat gesprek. Hattem verlaten is een pijnlijke keuze. We willen allemaal in Hattem oud worden. Het tekort aan wonen is vandaag niet opgelost.’ De wethouder incasseerde de kritische vraag ‘waarom zitten we nu pas hier?’. ‘Ja, we hadden eerder moeten anticiperen op andere woonvormen. We stropen nu de mouwen op. Mooier kan ik het niet maken.’

Fase van praten en papier is voorbij
Anne Mulder, ouderenadviseur Stichting Welzijn Hattem, bezoekt met een aantal collega-vrijwilligers 75plussers. Wat zij al jaren horen is, dat Hattemers erg tevreden zijn en dat ze graag willen blijven. Ze willen allemaal gelijkvloers wonen, sommigen onder leeftijdgenoten, anderen liever in een mix van meerdere leeftijden. ‘Ik hoop dat we nu concrete stappen zetten. De fase van praten en papier is voorbij’, aldus Mulder.

Jan van Lohuizen van Triada vertelde, dat zijn woningcorporatie ervoor heeft gekozen om te bouwen voor sociale huur (inkomensgrens plm. 45.000 euro). De komende jaren moeten er 250 woningen gebouwd worden voor starters en ouderen, waarbij het voor de laatste groep niet alleen gaat om wonen, maar ook om zorg. Triada werkt daarin samen met zorginstanties. Voor hulp bij keuzes kan men gebruik maken van de verhuiscoach, een (goed ontvangen) initiatief van de provincie Gelderland.

Eigen inwoners voorrang?
Ter plekke werden concrete locaties besproken, zoals het succes van de huurwoningen van Triada aan de Lippenoordweg en het Uilennest. De plannen van de Oude IJsbaan staan nog in de koelkast totdat de Raad van State er zich over heeft gebogen.
Een aanwezige wist te vertellen, dat Hattemers vaak achter het net vissen als ze een huurappartement in het Uilennest willen bemachtigen. De nieuwe woonwet biedt ruimte om eigen inwoners voorrang te geven en volgens de aanwezige ambtenaar is dit met ingang van 1 januari 2025 mogelijk.

Vaak wordt de zogenaamde midden-huur vergeten, maar hieraan wordt gedacht. Omdat Triada heeft gekozen voor sociale huur, zal de gemeente op zoek moeten naar partners om dit gerealiseerd te krijgen.

Mensen i.p.v. stenen
Het Knarrenhof heeft het niet alleen over bouwen voor senioren, maar wil een totaal-concept van wonen, zorg en noaberschap. ‘In het Knarrenhof durf en wil je hulp vragen, maar ook hulp geven. Iedereen woont zelfstandig, en is op elkaar betrokken’, aldus Sandra Oosterveen, een van de zes Hattemse k(n)ar-trekkers. Er komt een gemeenschapshuis, het zogenaamde Hofhuis, waar mensen gezamenlijke activiteiten kunnen ontwikkelen. De k(n)ar-trekkers willen ook dat mensen van buiten het hof daar komen om mee te doen of om zelf iets te organiseren.
Men is nog op zoek naar bouwgrond (4000 m2) en financiële middelen. Toen even later vastgoedontwikkelaar Bemog zich presenteerde, werd de vertegenwoordiger daarvan direct aangeschoten of hij niet samen met de initiatiefnemers wil bouwen. Zijn reactie dat ook Bemog iets dergelijks van plan is, deed bij paar mensen de wenkbrauwen fronsen. Huizen bouwen is iets anders, dan een woonvorm als het Knarrenhof creëren. Dat is ook de kritiek die Oosterveen heeft op bijvoorbeeld de bouwplannen van de nieuwe Bongerd. Er is geen ‘Hofhuis’, geen plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Hoe nu verder
In mei wordt als het goed is de Hattemse woonvisie binnen de gemeenteraad vastgesteld. Wat nu al is afgesproken, is dat er meerdere woonvormen moeten komen, in allerlei prijsklassen. In het woonplan ’t Veen is dit al beschreven.
In Hattem is het probleem, dat er weinig eigen grond is. Dat betekent dat er op tijd grond aangekocht moet worden. Aanwezigen vroegen zich af waarom het Heerde en Wezep bijvoorbeeld wel lukt om appartementen te bouwen. Volgens de wethouder is dit, te weinig grond, een van de problemen.
Iemand vertelde, dat ze zenuwachtig wordt als ze de minister hoort praten over het werken aan je eigen zorgplan. ‘Ik weet niet wat ik over tien jaar nodig heb.’ Verschillende woonvormen moeten aan deze oproep tegemoet kunnen komen.

De wethouders vond het idee van een aanwezige om een soort van woonkrant te maken waarin niet alleen plannen worden beschreven, maar waarin ook aanbod op één plek staat zeker iets om verder over na te denken. Op zijn vraag of de gemeente 1x in de zoveel tijd dit soort bijeenkomsten nogmaals moet organiseren, werd instemmend geknikt.

Het duurt te lang
Eenmaal buiten vertelde een dame mij, dat ze dit alles niet meer gaat meemaken. ‘Ik was er al bang voor. Als er hier iets komt, lig ik al onder de zoden. Waarom duurt het in Hattem allemaal zo lang?’ Al vond ze het wel een zinvolle ochtend. ‘We worden goed op de hoogte gehouden door jullie (RTV) en de Hattemer. Ik had niet de illusie iets nieuws te horen, maar het is goed om bij elkaar te komen.’

Naast de plm. zeventig bezoekers waren aanwezig: Veltkamp & Stam Admono makelaars, Posthuis makelaars, Woningcorporatie Triada, BPD l Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Bemog Projektontwikkeling, het Knarrenhof, Stichting Welzijn Hattem, ouderenadviseurs Hattem en de gemeente Hattem.

Deze bijeenkomst was een initiatief van de gemeente Hattem en Stichting Welzijn Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in