Gemeente Hattem stelt derde pakket lokale steunmaatregelen vast

De coronacrisis duurt voort en zorgt er voor dat ondernemers, organisaties en verenigingen het zwaar hebben. Daarom heeft de gemeenteraad van Hattem opnieuw een pakket met lokale maatregelen vastgesteld om partijen in Hattem te ondersteunen.

Burgemeester Marleen Sanderse is blij met het nieuwe pakket aan maatregelen: ‘We hebben in de afgelopen weken zo goed mogelijk geïnventariseerd waar de grootste knelpunten in Hattem zitten. Op basis van gesprekken met allerlei partijen uit Hattem en in overleg met hen hebben we een pakket met maatregelen opgesteld. We hopen dat we met dit pakket de grootste financiële knelpunten in Hattem kunnen verzachten. Uiteraard zijn er ook nog vele landelijke en provinciale steunmaatregelen waar Hattemers gebruik van kunnen maken. Een overzicht is te vinden op www.hattem.nl/corona. Daarnaast houden we in de gaten of er ook knelpunten ontstaan in de sociale cohesie. We blijven daarvoor in contact met organisaties in Hattem en kijken of we kunnen ondersteunen waar dat nodig is.’

Twee maatregelen voor sportverenigingen
Uit gesprekken met sportverenigingen kwamen twee knelpunten naar voren: de financiële situatie van verenigingen met een eigen accommodatie staat onder druk en de verenigingen geven aan dat de verbinding met en tussen hun leden afneemt. In dit pakket biedt de gemeente twee financiële maatregelen voor sportverenigingen: de gemeente scheldt voor de eerste drie maanden van 2021 de huur voor buitensportverenigingen kwijt en stelt een compensatie beschikbaar voor de OZB voor sportverenigingen voor de eerste drie maanden van 2021.

Maatregelen voor Hattemse cultuurorganisaties
De gemeente heeft een budget van de Rijksoverheid ontvangen om de cultuursector te ondersteunen. Dit budget wordt besteed door alle gesubsidieerde partijen eenmalig een bedrag uit te keren als blijk van waardering en ondersteuning voor hun bijdrage aan het rijke verenigingsleven in Hattem. Daarnaast neemt de gemeente de kosten voor het project ‘Muziek in de klas’ over van de muziekverenigingen en wordt de huur van de Dijkpoort voor heel 2020 kwijtgescholden. De drie Hattemse musea ontvangen een subsidie vanuit de provincie. Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met de musea om eventuele knelpunten te signaleren en waar nodig maatwerk te bieden.

Budget ter ondersteuning van jongeren
De Rijksoverheid stelt een bedrag beschikbaar voor jongeren. De coronamaatregelen beperken kinderen, maar vooral ook jongeren en jongvolwassenen in hun dagelijkse plannen en bezigheden. Daarom kan dit budget van het Rijk ingezet worden om hen een steuntje in de rug te geven. Er zijn inmiddels ideeën om in samenwerking met partijen op het gebied van welzijn, sport en cultuur activiteiten te organiseren voor jongeren, voor zover de coronamaatregelen deze toelaten.

Goede afstemming tussen vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is een belangrijk gespreksthema in deze tijd. Aan de ene kant kan een deel van de vrijwilligers bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd in combinatie met corona hun vrijwilligerswerk niet uit kunnen voeren. Aan de andere kant hebben zich door de coronacrisis juist ook nieuwe vrijwilligers gemeld. Vanuit het Coronahulppunt worden overleggen gepland om te kijken of de vrijwilligersorganisaties tegen knelpunten aan lopen, welke oplossingen hier voor zijn en hoe activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in