Hattem presenteert zesde pakket steunmaatregelen corona

De gemeenteraad van Hattem heeft ingestemd met het zesde pakket steunmaatregelen corona. De gemeente draagt € 42.300,- bij uit eigen middelen en de Rijksoverheid € 243.834,-. Dit levert een totaalbedrag op van ruim € 286.000 voor onder andere het onderwijs, jeugdwerk, de mantelzorg en de musea.

 “We hadden allemaal gehoopt dat we niet opnieuw in een lockdown terecht zouden komen. Maar dat is helaas toch gebeurd. Met opnieuw financiële gevolgen voor onder andere ondernemers, het onderwijs, de culturele sector en het welzijnswerk in onze gemeente”, deelt burgemeester Marleen Sanderse mee. “Daarom hebben we besloten opnieuw geld beschikbaar te stellen voor steunmaatregelen. Zo proberen we de impact die corona heeft op de Hattemse samenleving te verzachten.”

Verdere verspreiding coronavirus
De burgemeester benadrukt dat inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties de coronamaatregelen goed hebben nageleefd en dat veel Hattemers zich tegen het coronavirus hebben laten vaccineren. “We hebben goed ons best gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar werden helaas ook geconfronteerd met een hoge besmettelijkheid van de omikron-variant. Daar word je gelukkig gemiddeld minder ziek van dan de Delta-variant. Omikron heeft echter wel gezorgd voor nieuwe lockdownmaatregelen en een explosieve stijging van het aantal quarantaines. Meerdere ontwikkelingen geven dus aanleiding om dit zesde pakket aan steunmaatregelen te presenteren.”

Noden en wensen
De gemeente Hattem heeft de ontwikkelingen rond corona goed in de gaten gehouden. “En we hebben ook contact onderhouden met ondernemers en andere partners die opnieuw veel last ondervonden van deze crisis”, vertelt Sanderse. Het nieuwe steunpakket is gebaseerd op noden en wensen die plaatselijke ondernemers, verenigingen en andere organisaties met de gemeente deelden. Het bleek niet mogelijk om dit hele pakket vanuit landelijke geldmiddelen te financieren. Daarom trekt de gemeente Hattem zelf ook de portemonnee en wel voor ruim € 42.000.

Waar het geld naar toe gaat
In het overzicht voor dit steunpakket worden vermeld: de sport, culturele sector, jongeren, het Nationaal Programma Onderwijs, professionele zorgaanbieders, mantelzorg, mondkapjes voor minima, economie, recreatie en toerisme.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in