Vijfde pakket steunmaatregelen: extra ondersteuning voor cultuur, jongeren en ouderen

De gemeenteraad van Hattem heeft een vijfde pakket steunmaatregelen vastgesteld. De maatregelen dragen dit keer met name bij aan het ondersteunen van groepen die het extra moeilijk hebben door de effecten van de coronamaatregelen. Met het pakket maatregelen is € 134.600,- gemoeid. € 126.600,- van dit bedrag wordt gedekt uit middelen die de gemeente voor dit doel krijgt van de Rijksoverheid.

Burgemeester Marleen Sanderse merkt dat de effecten van de coronacrisis, ondanks de recente grote versoepelingen, nog niet voorbij zijn in Hattem: ‘In de afgelopen periode hebben we goed contact onderhouden met allerlei instellingen in Hattem om zo te horen wat er speelt en waar extra ondersteuning nodig is. Langzamerhand wordt er door de versoepelingen weer steeds meer mogelijk en is er bijvoorbeeld voor ondernemers weer meer ruimte om te ondernemen. Er is een aantal groepen waarvan wij merken dat zij het nu extra zwaar hebben, namelijk de jeugd, ouderen en lokale culturele partijen. In dit maatregelenpakket ligt het zwaartepunt van de maatregelen dan ook op het ondersteunen van deze groepen.’

Culturele partijen
De drie Hattemse musea hebben extra ondersteuning nodig, doordat zij langdurig te maken hadden met sluiting en beperkende maatregelen zoals een maximaal aantal bezoekers. De gemeente ondersteunt de musea daarom financieel op basis van maatwerk. Als gevolg hiervan wordt de huur van de musea die een gemeentelijk pand huren over het eerste half jaar van 2021 kwijtgescholden. Ook het Nederlands Bakkerijmuseum krijgt een financiële bijdrage van de gemeente. En voor de Dijkpoort wordt de huur voor het eerste half jaar van 2021 kwijtgescholden.

Aanjaagbudget
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt er steeds meer mogelijk. Ook de lokale culturele sector zou weer meer activiteiten kunnen organiseren. Om hen hierin een steuntje in de rug te geven, zodat het rijke culturele leven in Hattem als het ware een doorstart kan maken, wil de gemeente een aanjaagbudget instellen. Culturele partijen in Hattem kunnen op laagdrempelige wijze aanspraak maken op een deel van dit budget om een activiteit te organiseren. Het precieze hoe en wat van het aanjaagbudget wordt in de komende periode uitgewerkt.

Jeugd in coronatijd
De impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren is groot. In de afgelopen periode heeft de gemeente samen met partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs in kaart gebracht waar kinderen en jongeren in Hattem tegen aan lopen als gevolg van de coronacrisis. Dit leidt nu tot een aantal maatregelen voor hen.

Uitbreiding jongerenwerk
In de afgelopen periode is het aantal meldingen van jeugdoverlast gestegen. Daarom is er in het voorjaar al voor een periode van 7 weken extra ingezet op jongerenwerk. Ook voor de zomer en zo nodig in het najaar is de gemeente in gesprek met SWH om het jongerenwerk tijdelijk uit te breiden. Naast deze uitbreiding is het jongerencentrum in de Marke weer regelmatig open, zodat jongeren een plek hebben om naar toe te gaan.

Mentale weerbaarheid
Professionals van het CJG en de Hattemse scholen geven aan dat de coronamaatregelen van invloed zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom krijgen kinderen en jongeren via het CJG en de scholen in de komende periode verschillende trainingen aangeboden om hun mentale weerbaarheid te versterken.

Ontmoeting en bewegen
Een deel van de corona gerelateerde jeugdbudgetten van de Rijksoverheid wordt ingezet voor het aanbieden van extra activiteiten voor kinderen en jongeren die gericht zijn op ontmoeting en bewegen. Hierbij valt te denken aan extra aanbod van de (activiteiten van de) buurtportcoaches, jongerenwerk of bijvoorbeeld het aanbieden van workshops.

Kwetsbare inwoners
De Rijksoverheid biedt gemeenten financiële bijdragen voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en voor extra begeleiding van kwetsbare groepen. Met deze middelen kunnen gemeenten het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare inwoners verder ondersteunen. In overleg met partners werkt de gemeente in de komende periode uit hoe deze middelen in Hattem het beste ingezet kunnen worden.

Toiletunit in de binnenstad
Uit eigen middelen financiert de gemeente, net als in de zomer van 2020, een toiletunit in de binnenstad. Met deze unit worden horecaondernemers ontzien. Er zijn nog beperkende maatregelen voor het maximale aantal bezoekers in horecagelegenheden. Door een toiletvoorziening in de binnenstad komt er geen extra druk op dit maximum aantal vanwege bezoeken aan het toilet. De unit zal tot eind augustus in de binnenstad staan. Ondernemersvereniging HAVO verzorgt de huur, het onderhoud en de schoonmaak van de unit.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in