Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek tegen opening Luchthaven Lelystad

‘Géén opening van Lelystad Airport voordat er een significante herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden.’ Dat is de kern van de zienswijze die de vier Noord-Veluwse gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek indienen tegen het luchthavenbesluit.

De gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de laagvliegroutes met betrekking tot de veiligheid, leefbaarheid, natuur en recreatie. Vooral de recreatiesector en de inwoners zullen de negatieve effecten ondervinden, is de verwachting.

Gedegen afweging
Vanwege de ingrijpende effecten op de omgeving, willen de gemeenten eerst een goed onderbouwde belangenafweging zien die pas gemaakt kan worden nadat de herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden. “Daarnaast moet worden uitgegaan van feitelijke effecten en niet van een papieren werkelijkheid. In de Milieueffectrapportage (MER) staan cijfer die niet overeenkomen met werkelijk gemeten waarden. Bovendien zijn de milieueffecten boven het ‘oude land’ niet meegenomen, die gaan alleen over Flevoland. Dit terwijl de vliegroutes over Wezep, Hattem-Zuid en Wapenveld wat betreft geluidsoverlast en emissie één van de grootste knelpunten vormen.”

Verkeersverdelingregel
Verder spreken de gemeenten hun zorg uit over de gewijzigde Verkeersverdelingregel, waardoor vrachtverkeer en autonome groei niet uitgesloten worden. Dit kan leiden tot een andere verdeling over de gebruikte routes.

Zorgen
Hoewel de gemeenten er van uitgaan dat hun inbreng serieus wordt genomen, zijn daarover ook zorgen na de mededeling eerder deze week van minister Van Nieuwenhuizen dat Lelystad Airport hoe dan ook gaat komen. De gemeenten zijn van mening dat de zienswijzeprocedure zorgvuldig behandeld moet worden en de minister rekening moet houden met de uitkomsten ervan.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in