Uit de Raadsvergadering

In de Raadsvergadering van maandag 18 november heeft de gemeenteraad van Hattem de Najaarsnota en het Integrale Veiligheidsplan Veluwe-Noord 2020 – 2023 vastgesteld.

In de najaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financi毛n in de eerste acht maanden van het jaar. Het doel van Integrale Veiligheidsplan is het komen tot een veilige regio en veilige gemeenten door het vastleggen van gezamenlijke beleidsuitgangspunten en activiteiten op het gebied van veiligheid, en door een goed afgestemde samenwerking tussen de netwerkpartners.

Namens de fracties van de VVD, PvdA en ChristenUnie is tijdens de rondvraag een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend inzake Flexwoningen. (Dit is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Meestal gaat dit over een actueel onderwerp.) De motie wordt ook gesteund door de fractie van het CDA. Met de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken, of hij zijn interesse kenbaar wil maken aan de provincie om in regioverband mee te doen aan een Versnellingskamer Flexwonen. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept.

Meer weten over de vastgestelde Najaarsnota, het Integrale Veiligheidsplan en de aangenomen motie? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 18 november 2019. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

Gemeente Hattem


Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in