Interactief gebiedsplan Hoenwaard 2030 beschikbaar

Het projectteam Hoenwaard 2030 is klaar met het gebiedsplan. Het plan, dat samen met partners en bewoners is gemaakt, is interactief en bevat naast kaarten ook vragen en antwoorden. Na de zomer zal het gebiedsplan voor vaststelling langs de verschillende besturen gaan, waarna gestart kan worden met de planuitwerking.

In het gebiedsplan staan verschillende gebieden met thema’s beschreven. Zo is er het plan om een struinpad te maken vanaf ’t Kleine Veer langs de IJssel en het Apeldoorns kanaal richting Hattem.

De Homoet
De Homoet blijft het kloppende agrarische hart van de Hoenwaard. Boeren voeren daar hun bedrijf uit met aandacht voor water, natuur en cultuurhistorie. Het agrarisch beheer gaat natuurinclusiever plaatsvinden met waar mogelijk meer ruimte voor weidevogels en bloemrijke weides.

Ooibossen
In de uiterwaarden, direct aan de IJssel moeten ooibossen komen. Dergelijk bossen zijn zeldzaam in Nederland en in de loop der tijd vrijwel overal verdwenen. In de Hoenwaard is expliciet gekozen voor het ontwikkelen van hardhout ooibossen met eiken, essen en iepen op de hoge gronden in het gebied.
Tegen de aanvankelijke plannen van het opzetten van ooibossen was kritiek gekomen, aangezien deze bossen een schuilplaats zijn voor vijanden (roofvogels, vossen e.d.) van de weidevogels. Daarom is een eerder geplande locatie voor een ooibos vervallen.

De locaties en maatregelen zoals die zijn genoemd in het gebiedsplan zijn nog niet definitief. In de vervolgfase gaan nog diverse onderzoeken plaatsvinden. Wel is het uitgangspunt dat de meeste maatregelen in 2027 zijn uitgevoerd. Bekijk hier de interactieve kaart gebiedsplan Hoenwaard 2030.

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in