Kop van de Veluwe wil 5000 nieuwe woningen bouwen

Sinds 2020 werkt Hattem samen de de gemeenten Elburg, Heerde, Nunspeet en Oldebroek onder de naam Kop van de Veluwe. Hierbij krijgen ze steun van de provincie Gelderland. Recent is de samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe aangehaald. De vijf gemeenten maken deel uit van RegioZwolle.

Woningbouw is één van de opgaven waar deze gemeenten samen aan werken. Ze zien verstedelijking als een kans ook te investeren in een groene omgeving en brede welvaart. Vanwege groei van de eigen bevolking hebben de gemeenten al plannen gemaakt voor het bouwen van 5000 woningen. Afhankelijk van marktontwikkelingen en instroom van mensen buiten de eigen gemeenten, verwachten zij nog enkele duizenden woningen extra te moeten bouwen om aan de vraag te voldoen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraden besluiten te nemen over de aantallen te bouwen woningen.

Wat vinden de politieke partijen in Hattem ervan?
Op onze website staan de standpunten van de politieke partij in Hattem over woningbouw. De komende maanden gaan de gemeenten aan de slag om de woningbouwplannen uit te werken. Samen met andere opgaven worden deze opgenomen in een gezamenlijke investeringsagenda die nog voor de zomer zal worden aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.

In het magazine RegioZwolle geeft Wethouder Arjan Klein van de gemeente Elburg aan dat Kop van de Veluwe-gemeenten de kwaliteit van de leefomgeving en de brede welvaart willen versterken. “We zien kansen om de steden, dorpen en buitengebieden vitaler en mooier te maken. Allereerst vinden we dat de investeringen in nieuwe woningen vooral ten goede moeten komen aan bestaande woonwijken en bebouwing om zo het landelijk gebied open te houden. En natuurlijk een goede bijdrage leveren aan de verbetering van de mobiliteit. Overigens beperken we ons niet tot de wijken. Ook kijken we naar de leegstaande (agrarische) erven en overwegen we hoogbouw. ”

Water en bodem
“Als waterschap roepen wij op om bij het invullen van de woningbouwopgave toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land en bodemgebruik. De verstedelijkingsopgave is één van de belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven. Het is de kunst om bij deze opgave de kwaliteit van de leefomgeving verder te ontwikkelen en beschermen. Hierbij is het integreren van water, bodem en klimaatverande-ringen bij locatiekeuzes en ruimtelijke ontwikkeling essentieel. ”, aldus Frans ter Maten, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe.

Verstedelijkingsstrategie
De gemeenten in de Kop van de Veluwe dragen met de woningbouwplannen bij aan de verstedelijkingsstrategie van RegioZwolle. Die wordt momenteel samen met vier provincies, waterschappen en het Rijk uitgewerkt. Doordat de Kop van de Veluwe behoort tot dezelfde woningmarkt als Zwolle, verwachten de gemeenten ook woningen te bouwen voor mensen die in of rond de stad Zwolle willen wonen en werken.

Gedeputeerde Jan Markink van Gelderland vindt het goed wat de gemeenten in de Kop van de Veluwe hebben neergezet: “Wat ik mooi vind, is dat de partijen samenwerken vanuit een langetermijnvisie op landschap, water, natuur en wonen en van daaruit oplossingen creëren voor de korte termijn.”

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in