Bewoners Hessenweg en wethouder weer door een deur

Bouwlocatie gezien vanaf de Hessenweg

Vrijdag 26 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Castelein en een vertegenwoordiging van aanwonenden van de Klaas Adamsweg en Oude Kerkweg die beide aansluiten op de Hessenweg. De aanleiding daarvoor was een uitnodiging om mee te praten over plannen van Bemog projectontwikkeling voor bebouwing. Daar ging een geschiedenis aan vooraf.

Juni 2023
In de commissievergadering van juni 2023 sprak buurtbewoner Leo Bezemer namens een aantal bewoners van de genoemde wegen in over de voornemens voor tijdelijke huisvesting doelgroepen. Hij deed daar suggesties voor een andere invulling van het gebied zoals een groene long in een behoorlijk versteende omgeving, ruimte voor bomen en struiken, speelmogelijkheden of picknickplekken voor ouders met kinderen. In ieder geval een bestemming richting leefbaarheid en ontspanning. Een toezegging van de wethouder voor overleg is daarna niet tot stand gekomen.

December 2023
‘De zaterdag voor kerst lag er opeens een brief op de mat waarin het onderzoek werd aangekondigd’. Bezemer is er op dat moment, mede namens anderen, boos over dat de gemeente dit zonder verdere aankondiging of vooroverleg heeft gedaan, terwijl de buurtbewoners daar zelf meermalen op hebben aangedrongen. ‘Vorig jaar juni is er overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners. Hoewel het daarin vooral ging over de plannen voor tijdelijke woningen in Hattem, gaven wij als bewoners daar aan ook in gesprek te willen over de plannen voor de buurt op langere termijn’. 

Onvrede over plannen
Ook vonden de aanwonenden het jammer dat het gesprek met projectontwikkelaar Bemog dat woensdag 24 januari plaatsvond zonder de gemeente werd gevoerd.
In reactie op de onvrede na het overleg met Bemog geeft wethouder Koen Castelein aan: ‘Binnen Hattem wordt gezocht naar ruimte voor tijdelijke huisvesting. De gesprekken destijds waren daarvoor bedoeld. Dit onderzoek naar de mogelijkheden van permanente bebouwing op deze plek is een ander traject. De locatie is al in maart 2022 opgenomen als zoeklocatie voor woningbouw en nu dient zich een initiatiefnemer aan. We hebben Bemog een aantal globale randvoorwaarden meegegeven, zoals het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen, maar ook het versterken van het Roseboomspoor tot een mooie groene verbindingszone. Het plan biedt ook een mogelijkheid om een Knarrenhof te realiseren, een langgekoesterde wens van een groep Hattemers. En nu zijn de bewoners en Bemog aan zet. Maar, gezien de situatie ga ik aankomende vrijdag (dat was 26 januari – red.) met de aanwonenden in gesprek. ’

26 januari
Afgelopen vrijdag vond dat gesprek plaats. Bezemer, die woordvoerder is van de omwonenden, over de uitkomst ervan: ‘We waarderen het gesprek met wethouder Castelein. Er leven behoorlijke zorgen over de compacte en versteende invulling van wat Bemog presenteerde: meer dan veertig huizen op een beperkt oppervlak. En dan zou ook nog het perceel Enkweg 1 in beeld zijn. Dat zou heel veel woningen erbij kunnen veroorzaken met gevolgen voor de ontsluiting en de landschappelijke invulling.
Tegelijk werd een woningbouwbeleid van de gemeente aangehaald waarbij voor het plan hoek Roseboomspoor inclusief Enkweg 1 wordt uitgegaan van 35 woningen.’

Streep door plan
‘Wethouder Castelein was duidelijk in onze richting. Het door Bemog gepresenteerde plan zal zo niet uitgevoerd worden’, vervolgt Bezemer in een schriftelijke reactie aan RTV-Hattem.  ‘De wethouder wil een andere invulling met een ander aantal woningen en een integraal plan voor het hele terrein dat in beeld is. Daarbij is er aandacht voor groene inbedding en landschappelijke inpassing en aandacht voor de versterking van de groene long langs het Roseboomspoor.’

Aandacht voor groen
‘In het plan zal wel een verdeling zijn over sociale woningbouw, ouderenhuisvesting in een soort hof-idee en vrije kavels. Er zal aandacht zijn voor de ontsluiting en de verkeerssituatie in het hele gebied, voor archeologie en voor relatie tot Natura 2000. Afgesproken werd hierover medio mei opnieuw te spreken. De bewoners zijn beschikbaar om over de verdere invulling van het plan actief mee te praten. Daarmee werd een goed overleg met de wethouder afgerond.’

De bouwlocatie vanaf de Oude Kerkweg

Constructief overleg
Wethouder Castelein sluit zich in een schriftelijke reactie daarbij aan: ’Ik heb een goed en constructief overleg met de buurt gehad. Er zijn heel wat zaken verduidelijkt en vragen beantwoord.’ In mei zal het gesprek met de buurt over de toekomst van de woningbouwlocatie worden voortgezet.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in