Bestemmingplannen Poort van Hattem en De Bongerd vastgesteld

Afgelopen maandag (13 maart) was het een lange zit voor de raadsleden, college en toehoorders op de publieke tribune maandagavond. Op de agenda van de raad stonden naast een aantal hamerstukken twee langlopende dossiers. Na jaren van voorbereidingen moest een besluit worden genomen over het bestemmingsplan Poort van Hattem en De Bongerd. Nadat in de commissievergadering beide projecten al uitvoerig waren besproken, kwamen ook in de raadsvergadering alle voor- en tegenargumenten uitgebreid aan bod.

Stemmingen
Het bestemmingsplan Poort van Hattem werd met een meerderheid van ChristenUnie, D66, PvdA/GroenLinks en de VVD aangenomen. De fracties CDA, HattemCentraal en LijstBorst stemden tegen.
Ook het bestemmingplan De Bongerd werd met een meerderheid vastgesteld na de toezegging van wethouder Brouwer om zich maximaal in de zetten om samen met PV Gelre tot een oplossing te komen die is gelegen in het huidige plangebied en op gemeentegrond. CDA, ChristenUnie, D66, PvdA/GL en VVD stemden voor. De fracties van Hattem Centraal en Lijst Borst stemden tegen.

De gehele raadsvergadering is opgenomen is hier terug te kijken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in