‘HoogOverHattem’ dient klacht in bij Europese Commissie

De Stichting HoogOverHattem heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat. De klacht is gericht op de onvolledige omzetting van de MER-richtlijn voor luchthavens van nationale betekenis. De klacht is een direct gevolg van het proces rond het opstellen van de MER-Lelystad en de besluitvorming in algemene zin. Verschillende andere actiegroepen dienen eenzelfde klacht in.

Milieueffecten
“De nationale regelgeving waarborgt voor de ontwikkeling van een luchthaven met een start- en landingsbaan van tenminste 2.100 meter onvoldoende dat alle milieueffecten van betekenis in de besluitvorming worden betrokken. Gelet op de negatieve milieu-impact die Lelystad heeft op de omliggende regio’s én de voor de hand liggende oplossingen die er mogelijk zijn, is dit onverkwikkelijk. De handelwijze lijkt in strijd met Europees recht,” aldus de stichting op haar website.

Waarom klacht?
De stichting geeft aan dat hiervoor verschillende malen aandacht is gevraagd bij de verantwoordelijke Minister en dat ook er is aangedrongen op een integrale beoordeling. HoogOverHattem:”Het Ministerie wijst echter op de Nederlandse wetgeving waaraan zij zich zouden houden. Dit maakt –spijtig genoeg- het indienen van de klacht bij de Europese Commissie noodzakelijk. Een laatste stap zou kunnen zijn een gang naar de diverse rechterlijke instanties.”

Meedenken
HoogOverHattem hoopt dat de Minister alsnog over zal gaan tot het op laten maken van een integrale beoordeling. “Wij zijn altijd bereid hierover mee te denken op een constructieve en open manier.”


De stichting HoogOverHattem is opgericht vanuit de zorg voor bewoners en leefomgeving van Hattem als gevolg van de opening van Lelystad Airport.  De stichting heeft ten doel het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van:
  • de aantasting van het woon- en leefklimaat,
  • veiligheidsrisico’s,
  • de aantasting van natuurgebieden, habitats, flora en fauna, binnen het grondgebied van de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in