Vervolgbijeenkomst ‘Woonzorgzone Geldersedijk’ druk bezocht

Begin juni werd de eerste informatieavond gehouden over de invulling van de woonzorgzone bij de Geldersedijk. Nu is hier de voormalige ijsbaan, Hof van Blom, Uilennest, Van Heemstraschool en een speelplaats gehuisvest.

Donderdag 11 juli kon je naar een vervolgbijeenkomst van het interactief project Woonzorglocatie Geldersedijk.  Ruim 100 Hattemers waren aanwezig op deze terugkomavond in de van Heemstraschool. RTV Hattem was er bij een maakte deze reportage. (tekst gaat verder na de video)

Modellen
Projectleider Sybold Herder gaf uitleg over de stappen die tot nu toe zijn gezet. De eerste inspiratiesessie, de werkateliers en waar dit alles toe heeft geleid. Er werden 4 modellen getoond van het ijsbaanterrein en het terrein Hof van Blom/ Van Heemstraschool. Stedenbouwkundige Mark van der Heide gaf toelichting op de modellen. Daarnaast onderbouwde verkeerskundige Roelof-Jan Pierik wat er gebeurt met de verkeersdruk bij ieder ontwerp.

Verschillende belangen
Na de pauze werd er in groepen nagedacht welke argumenten de gemeenteraad vooral moet meenemen. De verschillende belangen hierin gaven aan dat het afwegen niet gemakkelijk is. Dat bleek ook uit de reactie van de aanwezigen. De uitkomsten van deze werksessie neemt het projectteam mee in de uitwerking.

Collegevoorstel
Met deze avond werd een tussenstation bereikt. In de zomer wordt met het onderzoek verder gegaan en een collegevoorstel voorbereid. De wens is om uiteindelijk één model voor te stellen aan de gemeenteraad. Na het collegebesluit kun je weer argumenten aandragen waarom je de keuze van het college goed of juist minder goed vindt. Het streven is om het voorstel in november of december aan de gemeenteraad te sturen. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen gaat de uitwerking verder en wordt de aanbesteding voorbereid. Ook worden dan voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijk twee bestemmingsplantrajecten (IKC en wonen/zorg).

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in