100 nieuwe bomen in buitengebied Hattem

Om de biodiversiteit in Hattem te verhogen, hebben bewoners van het buitengebied afgelopen week 3.700 struiken en 100 bomen ontvangen. De bewoners doen mee aan de biodiversiteitsimpuls Hattem. De uitdeeldag van het materiaal kon vanwege corona niet plaatsvinden. Daarom bezorgde de boomkweker op vrijdag 5 maart de bomen en struiken bij de 20 deelnemers aan huis.

In september 2020 zochten de Gemeente Hattem, Vereniging Landschap en Milieu Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) deelnemers voor het biodiversiteitsproject. Doel van het project is het versterken van landschap en biodiversiteit door aanleg van inheemse beplanting, kruidenrijke randen en het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. De twintig bewoners die zich hebben aangemeld, planten op eigen terrein bijna 3.700 struiken aan zoals de sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens 100 knot-, laan-  en hoogstamfruitbomen.

Insectenhotels
Daarnaast plaatsen zij 50 insectenhotels en/of nestkasten voor erfvogels en egels. Ook wordt bijna 700 vierkante meter aan perceelsranden en overhoekjes ingezaaid met inheemse kruiden. De nestkasten en insectenhotels zijn deze week door een adviseur van SLG en bij de deelnemers langsgebracht. Het zaaizaad is begin februari al per post geleverd.

Wethouder Carla Broekhuis overhandigde vandaag een nestkast aan Ellen en Wichert Fikse. Wethouder Broekhuis: ‘Het is toch mooi dat we met deze mooie samenwerking weer een stap dichter bij een nog mooiere “bloeiende” stad en ommeland komen.’

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten
De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG coronaproof bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De meidoorn bijvoorbeeld bloeit in het voorjaar en geeft voedsel voor wilde bijen en in het najaar komen de bessen waar vogels van smullen.

Bijenhotels en Bijenoases
Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in deze gemeente. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil gemeente Hattem bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Later dit jaar starten andere onderdelen zoals een cursus Biodiversiteit voor bewoners en vrijwilligers, de aanleg van bijenoases voor wilde bijen en het oprichten van een hoogstamfruitbrigade.
Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in