Informatieavond over biodiversiteitsimpuls in Hattem

Bewoners van de gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Op 26 september 2023 organiseren de gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond ‘Biodiversiteitsimpuls Hattem’. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis, Markt 1 in Hattem. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een kopje koffie/thee en duurt tot 21.00 uur. Je kunt je aanmelden via de website van SLG, www.slgelderland.nl.

Meer nestgelegenheid voor insecten en amfibieën
Tijdens de informatieavond krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen in grote én kleine tuinen. Wist je bijvoorbeeld dat je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers en salamanders vinden hier een schuilplek. De focus ligt op ecologisch beheer en aanplant van inheemse bomen en struiken.

Biodiversiteitsplannen en evenementen
‘Biodiversiteitsimpuls Hattem’ bestaat uit meerdere projecten zoals het aanleggen van inheemse beplanting en het zaaien van bloemenmengsels om het voedselaanbod voor wilde bijen en andere insecten te vergroten.
Ook worden evenementen georganiseerd zoals het evenement ‘Samen op de bres voor biodiversiteit’ dat op 16 september op landgoed Molecaten plaatsvindt.
Tevens kunnen erfeigenaren zich opgeven voor een gratis biodiversiteitsplan. Tijdens voorgaande jaren was er veel animo voor de biodiversiteitsplannen en hebben verschillende bewoners vele bomen en struiken geplant op hun eigen terrein voor meer biodiversiteit.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de verschillende onderdelen op www.slgelderland.nl/projecten/biodiversiteitsimpuls-hattem.
Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente Hattem verder bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Het biodiversiteitsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in