Tag: jeugdzorg

Hattems Model zorgt voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Een positieve leefomgeving zorgt er voor dat alle Hattemse kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dat is het uitgangspunt van het...

Gemeente onderzoekt hulpverlening jeugdhulp en Wmo

De Rijksoverheid heeft een aantal jaren geleden de taken voor jeugdzorg en Wmo (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) ondergebracht bij de gemeentes. Dit omdat de gemeentes...

Overheid trekt miljard euro uit voor jeugdzorg

Gemeenten krijgen extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg vanuit de Rijksoverheid. Eerder deze maand werd al 350 miljoen euro toegezegd voor dit jaar....

Wethouders willen meer geld voor jeugdzorg: ‘Het water staat ons aan de lippen’.

Een kleine 300 wethouders voeren gezamenlijk de druk op richting de overheid: 'De rek is eruit; we hebben structureel meer budget nodig voor de...