#Hattemkiest – gemeenteraadsverkiezingen 2022

Hattem gaat naar de stembus. Woensdag 16 maart zijn de officiële landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Hattem van 18 jaar of ouder kiest dan de gemeenteraad.

Vorige week was de introductie. Deze week en de komende drie weken komen steeds 3 stellingen aan bod, waar alle politieke partijen op reageren.


Stelling 1.
In Hattem moet binnen vier jaar een opvanglocatie voor asielzoekers gerealiseerd
worden.


We willen in Hattem ook hulp kunnen bieden in een acute noodsituaties voor asielzoekers.
Daar moeten we dan wel op zijn voorbereid. Bij de opvang is onze wettelijke taak leidend. Daarbovenop komen de christelijke bewogenheid en het gevoel van rechtvaardigheid.


Mensen die hebben moeten vluchten voor hun veiligheid zijn welkom in Hattem. Het
CDA wil dat Hattem voldoet aan de taakstelling voor het vestigen en ondersteunen
van statushouders. Wanneer op Hattem een beroep wordt gedaan om meer mensen te
huisvesten, dan spannen we ons in om dat mogelijk te maken. Met het CDA in het
college heeft Hattem daar ook altijd aan meegewerkt. Een opvanglocatie realiseren is geen doel op zich, maar een overweging wanneer de toestroom dat vereist.


Indien er vraag komt vanuit de overheid voor het plaatsen van vluchtelingen, dan zal er
kritisch gekeken moeten worden of en waar er mogelijkheden zijn voor het huisvesten
van de vluchtelingen. Met de kennis van nu denken wij dat er op dit moment nergens een goede opvangplek is of gecreëerd kan worden. Zeker gezien het feit dat het vaak om een langdurig verblijf gaat.


Voor VVD Hattem staat voorop dat echte vluchtelingen recht hebben op veiligheid. Zij
moeten worden opgevangen in het eerste veilige land waarin ze aankomen. Dat hoeft niet
Europa te zijn. Als een asielzoeker Nederland binnenkomt moet snel en definitief duidelijk
worden of hij of zij een echte vluchteling is. VVD is tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers in Hattem. Van deze mensen staat vast dat ze geen vluchteling zijn. Opvang door gemeenten ontneemt deze mensen de prikkel om te vertrekken. Asielzoekers die nog in de procedure zitten krijgen een fatsoenlijke, maar sobere opvang. De provincie Gelderland levert al een flinke bijdrage in de opvang van deze vluchtelingen. Recent heeft het college in Hattem onderzocht of er vastgoed beschikbaar is voor (nood) opvang. Dit bleek niet het geval. VVD Hattem ziet op korte termijn ook geen capaciteit ontstaan om tijdelijke opvang mogelijk te maken.


Oneens, ons standpunt betreft een permanente plek voor migranten en statushouders
om te kunnen wonen, geen  tijdelijke opvang. Wel moet de  gemeente wat ons betreft in
gesprek blijven met het COA om te kijken hoe wij ons steentje kunnen bijdragen. Binnen
vier jaar een opvanglocatie is geen doel en heel wat anders dan een permanente woning


In eerste instantie wil Hattem-Centraal voor de Hattemse vraag bouwen en niet voor de
regionale opgave. De woningmarkt is te kwetsbaar om  mensen van buiten Hattem voor te laten gaan. Hattem kent op dit moment geen  locaties waar we asielzoekers kunnen  huisvestingen. Wel proberen wij te voldoen aan de taakstelling van statushouders die vanuit het Rijk wordt opgelegd.


Stelling 2.
De binnenstad van Hattem moet autoluw worden.


De afgelopen jaren hebben we vanuit de coalitie enorm geïnvesteerd in de binnenstad. De
ChristenUnie wil het centrum van Hattem zo aantrekkelijk houden. Dit doen we door het zo autoluw mogelijk te maken.


Het CDA wil graag een bruisend en aantrekkelijk centrum. Daarom zijn we voorstander van een autoluwe binnenstad, met name van het kernwinkelgebied van Kerkstraat, Markt en Kruisstraat.


De binnenstad moet zo autoluw mogelijk gemaakt worden. Uitgangspunt in  ons verkeersbeleid zijn de  voetganger en de fietser. Daarwaar mogelijk is de auto ‘te gast’.


We verplaatsen ons allemaal voortdurend in Hattem. Om familie en vrienden op te zoeken, om naar ons werk te gaan en om boodschappen te doen. Wij zien het als een van de kerntaken van de gemeente om een goede en veilige bereikbaarheid binnen Hattem
te waarborgen. In Hattem moet fietsen gestimuleerd worden. De binnenstad, met name de Kerkstraat, zou hierbij op bepaalde tijden, autoluw gemaakt kunnen worden. Deze beslissing zal echter nooit gemaakt mogen worden zonder eerst goed te hebben overlegd met de ondernemers en de bewoners van de binnenstad. Winkels moeten immers bevoorraad kunnen worden en ook bewoners van de binnenstad moeten met hun auto’s hun woning kunnen bereiken.


Autovrij is niet hetzelfde als autoluw. Het winkelgebied mag wat ons betreft autovrij tijdens de openingstijden van de winkels in het gebied. Wegverkeer zal ook mogelijk moeten blijven voor een uitvaart of huwelijk.


Zowel de automobilist, voetganger als fietsers zijn welkom in Hattem en moeten goed op
elkaar worden afgestemd. Om de binnenstad van Hattem gastvrij en aantrekkelijk te
houden, zijn goede voorzieningen zoals voldoende parkeerplekken en bewaakte
fietsenstalling in de binnenstad van groot belang. HattemCentraal wil onderzoeken of ontheffingsplaatsen mogelijk zijn voor onze bewoners van de binnenstad, om hiermee de mogelijkheid  te bieden om na sluitingstijd dicht bij de woning/winkel te parkeren.


Stelling 3.
De gemeente moet een locatie realiseren waar Hattemers in de zomer buiten kunnen zwemmen en recreëren.


Eens. We werken samen met de initiatiefnemers actief aan  de plannen voor openbaar
zwemen recreatiewater in Hattem. Een recreatiewater zou zich binnen vijf minuten fietsen van de binnenstad moeten bevinden. De Oude Watermulder en de Hoenwaard zijn kansrijke locaties.


Het CDA wil graag dat openlucht waterrecreatie mogelijk wordt in Hattem. Waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en op een veilige manier verkoeling kunnen vinden in warme zomers. Dat  kan worden gerealiseerd door de gemeente, maar liever nog  door aan te sluiten bij kansrijke particuliere initiatieven. De gemeente neemt daarin tenminste een ondersteunende en faciliterende rol.


Er wordt op twee plaatsen gezocht naar de mogelijkheden om buiten te zwemmen. Bij de oude Watermulder door een  groep betrokken Hattemers en  bij de Hoenwaard door de gemeente. We ondersteunen het initiatief voor de Watermulder en kijken met belangstelling mee naar de Hoenwaard.


VVD Hattem is groot voorstander van een locatie aan het water, binnen Hattem, om in de zomer buiten te kunnen zwemmen en recreëren. Horeca en een strand aan het water, nabij de haven, zijn voor zowel bezoekers als inwoners een aanwinst. VVD Hattem is op de hoogte van de sympathieke plannen voor heropening van de Watermulder.
Belangrijk in deze is dat het sentiment niet de overhand krijgt. De grond is niet van de gemeente en de eigenaar beslist wat er met het terrein gaat gebeuren.


Dit staat in ons verkiezingsplannen. Een onderzoek naar het creëren van een veilige
waterrecreatiefaciliteit in het buitengebied. Wij pinnen ons niet vast op een locatie. Dat zal in samenspraak met inwoners, omwonenden en andere stakeholders moeten gebeuren.


HattemCentraal vindt het belangrijk dat de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Samen met inwoners willen wij ideeën ophalen om zo een plan te maken voor spelen, bewegen en ontmoeten door het inrichten van een recreatieplas, recreatiestrand of speelveldjes.


Stemmen kan op 14, 15 en 16 maart.
Begin maart ontvangt iedereen die mag stemmen een stempas met de post.

Drie dagen
De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 16 maart. In het stadhuis is het mogelijk om op 14 en 15 maart al een stem uit te brengen. Het stembureau in het stadhuis is die drie dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus
Op woensdag 16 maart zijn 7 stembureaus in Hattem geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Naast het stadhuis zijn dat Emmaüskerk, Ontmoetingskerk, mfc De Marke, Vrije Baptistengemeente Hattem, de Open Poort en het IJsbaangebouw. Kijk voor de openingsdagen en openingstijden van de stembureaus op www.hattem.nl/verkiezingen

Uitslag
De voorlopige verkiezingsuitslag is woensdagavond 16 maart bekend. Een aantal dagen later de definitieve uitslag en dan weten we welke vijftien raadsleden in de Hattemer
gemeenteraad komen.De verkiezingsprogramma’s 2022 zijn:

  1. Christenunie: ‘Met vertrouwen verder
  2. CDA: ‘Samen voor Hattem
  3. PvdA / Groen Links: ‘Sociaal, groen en betrouwbaar
  4. VVD: ‘Positief resultaat voor iedereen
  5. D66: ‘Samen bouwen aan de toekomst
  6. HattemCentraal: ‘Samen verder met een Hattem waar iedereen meedoet

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in