Proefvlak gezaagd natuursteen ligt op de Markt Hattem

Op de Markt ligt een proefvlak van gezaagde natuurstenen. Deze stenen bestaan uit de huidige bestratingsstenen op de Markt, maar dan met een afgezaagd vlak. De stenen zijn daardoor aan één kant vlak en die vormen het loopoppervlak.

Twee varianten
B&W heeft de gemeenteraad twee varianten geadviseerd; een met een bestrating van klinkers en een met hergebruik van de huidige natuurstenen. In deze laatste variant, Model 3 genoemd, zijn de Markt en de rijloper Kerkhofstraat uitgevoerd in een gezaagde natuursteen gesteld in beton en met vaste voeg.
B&W geeft de voorkeur aan Model 3. Het voormalig kerkhof wordt dan herstraat met de bestaande steen, met een zo smal mogelijke voeg, gevuld met split en brekerzand.

Raadpleging Hattemers
Uit de raadpleging van inwoners van Hattem is gebleken dat bij een aantal mensen zorgen bestaan of de gezaagde steen voldoende comfortabel is. Ook zijn er twijfels of deze gezaagde steen niet glad wordt bij regen en vorst. Ook wordt aandacht gevraagd voor de sterkte en duurzaamheid van de voegen. Veel mensen die hebben gereageerd, adviseren niet te “experimenteren” met (gezaagde) natuursteen maar te kiezen voor een veilige, bewezen oplossing.

Externe adviseurs
B&W begrijpt de zorgen die hierover leven heel goed. Het college is zich bewust dat het plein nu in één keer goed moet worden aangelegd en heeft de voorbereiding zorgvuldig aangepakt. Zo is er advies gevraagd aan Kiwa Koac en heeft het college bureau Schmidt ingehuurd. Volgens B&W zijn deze partijen zeer deskundig op de toepassing van deze natuurstenen materialen. Ook is onderzoek gedaan naar oplossingen die elders succesvol zijn toegepast.

Proefopstelling getest
Om te onderzoeken of ook de bestaande stenen (Belgisch gres) voldoende comfortabel zijn, heeft B&W een proefopstelling laten maken. De gezaagde stenen zijn op een betonplaat geplaatst in een stelspecie en afgevoegd met het beoogde voegmiddel. Deze proefopstelling is getest en is nu op het plein neergelegd. Op deze manier kan iedereen de proefopstelling beoordelen.

Acceptabele resultaten
Uit het proefvlak blijkt dat ook met de huidige stenen acceptabele resultaten te bereiken zijn. Omdat de stenen ruw behakt zijn, zullen de stenen altijd onregelmatige vormen blijven houden. Tijdens de uitvoering worden de echt afwijkende stenen uitgesorteerd.

Nieuwe stenen aankopen
Door een nieuwe partij stenen aan te schaffen kan waarschijnlijk de uitvoeringstijd worden verkort, omdat stenen niet eerst naar een zagerij hoeven te worden getransporteerd. Een bijkomend voordeel is dat, bij aanschaf van een nieuwe partij voor de Markt en Kerkhofstraat, een deel van de vrijkomende stenen kunnen worden gebruikt als aanvullend materiaal voor het Kerkplein.

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van de twee varianten zijn 5 toetsingscriteria gebruikt:
comfort, beeldkwaliteit, stabiliteit/voegen, waterafvoer en kosten.
Beide varianten voldoen aan de gestelde criteria. Voor model 1 geldt dat deze goedkoper is en nog meer comfort oplevert. De gezaagde stenen van model 3 passen meer bij het historische karakter van het plein. De zorgen over stabiliteit en duurzaamheid kunnen worden weggenomen door het vormen van een bouwteam met een geschikte aannemer en een ervaren adviseur en uitvoering door gespecialiseerde stratenmakers.
Voor het college weegt de ambitie om een bijzonder plein met historische uitstraling te realiseren het zwaarst. Deze extra beeldkwaliteit rechtvaardigt een hogere financiële investering.

Commissievergadering 17 juni
Het voorstel van B&W staat op de agenda van de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken van maandag 17 juni.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in