Plan voor 24 huurappartementen voor starters

De bouw van 24 appartementen aan de Nieuweweg 85 in Hattem is een stapje dichterbij. Belangrijk voor de realisatie van dit appartementencomplex is dat het gaat voldoen aan een verhoging van de grenswaarden geluidsoverlast. Daarmee wordt voorkomen dat de geluidsbelasting die de appartementen zullen gaan ondervinden te hoog zal zijn. Burgemeester en Wethouders van Hattem hebben nu ingestemd met deze verhoogde geluidswaarden. Het plan ligt nu voor een periode van 6 weken ter inzage.

Poort van Hattem
Het appartementencomplex dat de Poort van Hattem gaat heten, komt op de locatie hoek Nieuweweg – hoek Allee. Het gaat om de percelen Nieuweweg 85 (waar nu restaurant Pinsa Romana Hattem is gevestigd) en Allee 1, 1a en 3. “Er komen in totaal 24 huurappartementen die met name voor starters bedoeld zijn,” aldus wethouder Schipper.
Het gebouw zal bestaan uit 3 bouwlagen en een maximale bouwhoogte hebben van 11 meter op het hoogste punt.

Inzagetermijn
De plannen voor het ontwerp én voor het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen vanaf donderdag 8 april 2021 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot woensdag 19 mei 2021) en zijn in te zien via www.hattem.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in