Gratis in het groen parkeren op De Bleek

De gemeente Hattem kan door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland het parkeerterrein De Bleek opnieuw inrichten en meer parkeerplaatsen aanleggen. Dit project wordt aangepakt in het kader van het toeristische aantrekkelijk maken van de omgeving rondom het Apeldoorns Kanaal.

“Aanvankelijk was het de bedoeling het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar te maken,” licht wethouder Auke Schipper toe. “Deze plannen gaan niet door, maar we willen het gebied rond het kanaal wel toeristisch versterken en dit plan past daar goed in. Wij hebben onze buurgemeenten dan ook geïnformeerd over de subsidie en waarvoor wij het geld gebruiken.”

Groen en water
Wethouder Schipper is blij met de subsidie van de provincie. Voor de herinrichting van het parkeerterrein betalen provincie en gemeente Hattem elk EUR 250.000,- “We hebben de financiën nu op orde om in een nieuwe opzet te zorgen voor mooie parkeerplaatsen op De Bleek. De plannen moeten nog uitgewerkt worden door een landschapsarchitect, maar met groen en waterpartijen wordt het een fraai geheel.” Hij geeft aan dat er geen parkeermeters komen. “Parkeren op De Bleek is en blijft gratis.”

Hoewel de plannen nog niet rond zijn, wordt er wel aan gedacht de parkeerplaatsen voor bussen te verplaatsen. Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen voor auto’s beschikbaar. “Toeristen worden meestal op een andere plaats door de bussen afgezet. Het is daarom niet nodig dat de bussen zo dicht bij het centrum geparkeerd staan.” Waar de parkeerplaatsen voor de bussen in de toekomst komen, is nog niet bekend.

Fietsen
Naast ruimte voor parkeren wordt er ook gekeken of er een fietsenstalling op De Bleek kan komen. “En we willen met Vadesto naar de mogelijkheid van deelfietsen kijken.”

De landschapsarchitect hoopt dit jaar te starten met de planvorming voor de herinrichting van De Bleek.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in