Woonplan Hattemse raad geeft college richting

Het valt niet mee om een passende woning te vinden in Hattem, zo luidt de klacht van velen. De Hattemse raad inventariseerde waar de grootste knelpunten zitten en stelde op basis daarvan een notitie ‘Wonen in Hattem’ op. Alle fracties in de raad omarmen de uitkomst er van.

Dat de Hattemse gemeenteraad zelf een notitie maakt over Wonen in Hattem is best wel bijzonder. Misschien wel uniek in Nederland. Meestal wordt een dergelijke notitie gemaakt door de ambtelijke organisatie en via het college van B&W aan de raad aangeboden. Deze keer hebben de raadsleden zélf het initiatief genomen.

Veranderende behoefte
In de notitie staat dat Hattem een prachtige stad is om te wonen. “We zien dat er veel vraag is naar huizen in Hattem. Jongeren en gezinnen zijn soms lang op zoek naar huizen of vertrekken gedwongen uit Hattem. Daarnaast zorgen vergrijzing en klimaatverandering voor een veranderende behoefte. De woningopgave is groot.” De gemeenteraad zal aan een aantal fundamentele keuzes richting moeten geven. De raadsfracties zien de notitie als een aanzet tot debat om tot die keuzes te komen.

Belangrijke opgaven
De notitie brengt de opgaven die er zijn in beeld en benoemt de politieke instrumenten daarbij. Daarbij wordt ingegaan op de regionale behoefte, de vergrijzing, de behoefte onder jongeren, de doorstroming (wooncarrière), de grenzen die er zijn aan de groei, de energietransitie, statushouders en arbeidsmigranten.

Actie
De boodschap van de raad aan het college is duidelijk. Burgemeester en wethouders en raad kijken op dezelfde manier tegen de problematiek aan. Alle aanleiding dus om in actie te komen. Wethouder Auke Schipper zegde aan het eind van de bespreking toe om met een woonplan te komen en de notitie van de raad hierin mee te nemen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in