Praat mee over de plannen voor Hoenwaard2030

In 2018 is een begin gemaakt met een breed gedragen toekomstperspectief voor de Hoenwaard. Daarover zijn diverse nota’s geschreven en is overlegd met belanghebbenden, zoals bewoners, agrariërs en overheidsorganen.

Gebiedsplan
De eind 2018 opgestelde visie Hoenwaard2030 kwam tot stand doordat bewoners en gebiedspartijen tijdens drie bijeenkomsten de toekomst van de Hoenwaard verkenden. Meer hierover is te lezen op de website www.hoenwaard2030.nl In 2019 volgden bestuurlijke besluiten, zodat de uitwerking naar een gebiedsplan gestalte kon krijgen. Samen met de werkgroep zorgt het projectteam Hoenwaard2030 voor deze uitwerking.

Het motto van het toekomstperspectief is ‘Levendige Hoenwaard’

  • levendig voor de ondernemers, door toekomstperpectief
  • levendig voor de natuur, meer biodiversiteit
  • levendig voor de bewoners, omdat er meer te beleven is
  • levendig voor het water dat op plekken meer ruimte krijgt

Levendige Hoenwaard
De werkgroep nodigt nu een ieder uit voor een inloopbijeenkomst om mee te praten over de voortgang van de Levendige Hoenwaard. Deze bijeenkomst bestaat uit een deel, waarin je algemene vragen kunt stellen. Bovendien is er gelegenheid voor nadere toelichting in individuele gesprekken. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

10-minutengesprekken
Ook is het mogelijk om deze avond tijdens een 10-minutengesprek met het projectteam van gedachten te wisselen. Wil je dat? Stuur dan voor 17 maart a.s. een e-mail naar info@hoenwaard2030.nl. Vanuit het projectteam wordt dan contact opgenomen voor het inplannen van een gesprek op deze avond.

De inloopbijeenkomst is op dinsdag 24 maart a.s. tussen 19.00 tot 21.00 uur, in Vadesto, De Bleek 3 in Hattem.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in