Gunstige leningen voor eigenaren van een monument

De provincie Gelderland heeft een lening van 45 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Gelders Monumentenfonds. Dit fonds mag hypotheken met gunstige rentevoorwaarden aan monumenteigenaren verstrekken. De leningen zijn bedoeld voor restauraties, herbestemmingen en verduurzaming van Rijks- en gemeentelijke monumenten in Gelderland.

Erfgoed in stand houden
De Provincie Gelderland vindt het belangrijk om het behoud van monumenten blijvend te ondersteunen. Erfgoed geeft identiteit aan mensen en gebieden. Het maakt de leefomgeving aantrekkelijker en vertelt ons de verhalen van het verleden. Het aanvullen van het fonds heeft daarom niet alleen effect op de staat van onderhoud van Gelders erfgoed, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van onze provincie.

Meer informatie
Heb je een monumentaal pand en sta je voor een groot project? Dan kan een lening bij dit fonts je helpen. Het Gelders Monumentenfonds is onderdeel van het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden van gunstige leningen op www.restauratiefonds.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in