Bataafse Revolutie in Hattem

De verbannen patriot Herman Willem Daendels uit Hattem speelde begin 1795 vanuit Frankrijk een rol in de later zo genoemde Bataafse Revolutie. Op 30 januari 1795 hadden ook in Hattem revolutionaire gebeurtenissen plaats.

De oude regenten en ‘gemeenslieden’ werden afgezet, en er werden Provisionele Representanten (voorlopige vertegenwoordigers) van het volk aangesteld.

Nieuw stadsbestuur
Hun opdracht was de verkiezing van een nieuw stadsbestuur voor te bereiden. Herman Willems broer Egbert Anthony Daendels (1767-1835) werd ‘president’ van het voorlopige stadsbestuur. Op 30 juli 1795 werd in Hattem het nieuwe stadsbestuur definitief gekozen.

Staatsgrepen
Landelijke ontwikkelingen na 1795, en vooral twee door Herman Willem Daendels geleide staatsgrepen in januari en in juni 1798, hadden ook hun weerslag op het wel of niet aanblijven van de regeerders van Hattem. In 1802 was er naast de patriotten alweer plaats voor de (vroegere) aanhangers van de verdreven prinselijke stadhouder Willem V, ook in het stadsbestuur van Hattem.

De Fransen
Vanaf 1795 waren de Nederlanden door de Fransen bezet. De inlijving van het koninkrijk Holland in 1810 bij het Franse keizerrijk had in 1811 de invoering van de Franse wetgeving tot gevolg. Hetgeen het einde betekende van de rechterlijke bevoegdheden van de schepenen.

Bron: www.schijnwerpersopdeveluwe.nl


Het project ‘Schijnwerpers op de Veluwe’: cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. 

Schijnwerpers op de Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband tussen negen gemeenten. In volgorde zoals zij naast elkaar liggen: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Het project wordt gerealiseerd in het kader van het Cultuur en Erfgoedpact van de provincie Gelderland. Het pact bestaat uit Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuur Makelaar Elburg en Cultuurkust.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in