Tag: waterstanden

Water van de IJssel blijft stijgen

Hoogwater op de IJssel is altijd weer een boeiend schouwspel en trekt veel bekijks. Het stijgende water is goed zichtbaar aan de ondergelopen uiterwaarden....

Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogwaterstand onder controle, maar niet de hazen…

Sinds eind januari voert de Rijn veel water aan in ons land en daardoor stijgt de waterstand op de grote rivieren. Dat betekent hoogwater in...

We krijgen hoog water

Door regen en smeltende sneeuw in Duitsland en Zwitserland is de waterstand bij Lobith -waar de Rijn Nederland binnenkomt- op dit moment hoger dan...

Uiterwaarden Hattem nog zeker 2 weken onder water

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat de uiterwaarden langs de IJssel naar verwachting nog twee weken vol water staan. Na de vele regen...