Water in de IJssel gaat weer stijgen

Waterschap Vallei en Veluwe verwacht eind deze week, begin volgende week hoogwater in de rivieren de IJssel en de Nederrijn. Een bijzondere situatie voor deze tijd van het jaar.

Om het stijgende rivierwater het hoofd te bieden worden gemalen klaargemaakt om water uit de aanliggende gebieden richting de rivieren te pompen. In de buitendijkse gebieden sluit het waterschap op een aantal plaatsen de schuiven. Dat is nodig om het instromen van rivierwater te voorkomen. Het waterschap verwacht dat de  lagere delen van de uiterwaarden langs de IJssel en de Nederrijn vanaf zondag volstromen. De plekken waarop dat gebeurt zijn zeer plaatselijk.

Bijzondere situatie
De flinke neerslag in Duitsland zorgt voor een bijzondere situatie voor deze tijd van het jaar. In Nederland komt deze situatie in de zomer voor de vijfde keer voor. In 1980 gebeurde dat voor het laatst. Patrick Gaynor, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe: Het is uitzonderlijk dat we nu hoogwater hebben. En naar verwachting gaan we dit effect van de klimaatverandering steeds vaker zien. Wij zijn goed voorbereid. We adviseren mensen die willen recreëren in de uiterwaarden alert te zijn.’

Kort
Het waterschap volgt de waterstanden nauwlettend en neemt aan de hand daarvan besluiten. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand op maandag 19 juli het hoogste punt bereikt bij Lobith. De hoogwaterperiode duurt kort, daarom worden overige kunstwerken in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe, zoals de hoogwatergeul bij Veessen, niet in stelling gebracht. Doordat de hoogwaterperiode kort duurt, is er geen risico dat dijken instabiel worden. Toch worden er dagelijks inspecties uitgevoerd. Midden  volgende week wordt een daling van het waterpeil verwacht.

1 REACTIE

  1. Ik verwacht dat het benedenstrooms van de IJssel wel mee zal vallen omdat er in dit gebied geen grote hoeveelheden regen is gevallen en de Vecht en het IJsselmeer niet vol zit, er is nog veel berging. De uiterwaarden komen wel onder water te staan. Het kan anders worden als het water door een noordwesten wind (storm) het ketelmeer in wordt gestuwd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in