Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogwaterstand onder controle, maar niet de hazen…

Sinds eind januari voert de Rijn veel water aan in ons land en daardoor stijgt de waterstand op de grote rivieren. Dat betekent hoogwater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap is alert en heeft de situatie die door het hoge water ontstaat onder controle.

Het waterschap controleert dagelijks de dijken, gemalen, stuwen en duikers die zich langs en in de dijken bevinden, langs de Nederrijn en de IJssel. Heemraad Patrick Gaynor: “Hoge waterstanden zoals deze komen gemiddeld eens per drie jaar voor. Het laat maar weer zien hoe belangrijk onze dijken zijn in de bescherming van het land tegen water. Met deze hoge waterstanden staat dit weer even in de brede belangstelling. Als waterschap werken we elke dag aan veilige dijken.”

Katerveer
Het water in de IJssel bij Katerveer was vrijdagmorgen 221 cm boven NAP. Voor zaterdag wordt 237 cm boven NAP verwacht.

Dan ben je ’t haasje…
Door het snel stijgende water in de uiterwaarden bij Hattem werden deze hazen verrast. Ze zijn volledig omringd door het water!

Update: de hazen zijn door een aantal mannen met netten gevangen en van ‘het eiland’ gehaald.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in