Tag: afval

Wat mag in welke afvalcontainer?

Ons huishoudelijke afval bestaat voor een groot deel uit grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. In Hattem hebben de meeste huishoudens voor gft, papier en...

Afvalzak in ondergrondse container wordt duurder in Hattem

Ook de gemeente Hattem betaalt belasting voor het storten en verbranden van restafval. Onlangs heeft de rijksoverheid besloten deze belasting vanaf 2019 fors te...

“Hattem is goed in afval scheiden”

De inwoners van Hattem hebben vorig jaar samen ruim 87% grondstoffen, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval en papier...