“Hattem is goed in afval scheiden”

De inwoners van Hattem hebben vorig jaar samen ruim 87% grondstoffen, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval en papier gescheiden aangeboden. Dat is wéér meer dan het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de Grondstoffenmonitor 2017 van ROVA. Van de ingezamelde grondstoffen kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt.

De gemeente Hattem streeft ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen. Dit restafval is niet meer bruikbaar en wordt verbrand. Net als in 2016 is de hoeveelheid restafval in Hattem verder verminderd: van 62 kg naar 53 kg. Dat is ruim onder het doel van maximaal 100 kg per persoon per jaar die is vastgesteld voor 2020.

Serieus
Wethouder Auke Schipper is tevreden met de resultaten: “De grondstoffenmonitor laat zien dat de Hattemse samenleving het scheiden van afval serieus neemt. Hierdoor ontstaan nieuwe grondstoffen die ingezet kunnen worden voor nieuwe doeleinden. Door inzet van de Hattemers in ‘Mooi Schoon’ projecten en inwoners die zelfstandig afval opruimen, houden we samen het zwerfafval beperkt. Dit blijven we de komende jaren stimuleren als gemeente.”

Hattem en andere gemeenten
De inwoners van Hattem hadden in 2017 gemiddeld 53 kg restafval per persoon. Dat ligt ruim onder het landelijke gemiddelde van 159 kg bij vergelijkbare gemeenten. Het streven voor 2025 is maximaal 30 kg per inwoner per jaar Daarnaast zorgden de inwoners voor een kleine stijging van het afvalscheidingspercentage. Van 86 % in 2016 naar 87 % in 2017. Vergeleken met landelijk vergelijkbare gemeenten (67 % afscheidingspercentage) laten Hattemers hiermee zien dat ze goed hun afval scheiden. Er werd ruim 174 kg gft en 35 kg pmd per inwoner gescheiden ingezameld. De landelijke doelstelling van 75 % grondstoffenscheiding in 2020 is nu al gehaald.

Duurzamer, maar niet duurder
De gemiddelde afvalstoffenheffing in Hattem is € 172,-. Dat is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van € 243,-. Ondanks de lagere kosten liggen de milieuprestaties in  Hattem juist hoger dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde afvalstoffenheffing in Hattem gedaald met € 56,- per huishouden.

Mooi Schoon
De Hattemers scheiden niet alleen hun afval goed, maar zij dragen ook actief bij aan het schoonhouden van Hattem. Zo zijn veel inwoners als vrijwilliger actief voor Mooi Schoon. Het afgelopen jaar onder meer tijdens de grote opschoonactie ‘SV Hatto-Heim ruimt op!’ en ook tijdens ‘De Week van Mooi Schoon’ waren veel inwoners en leerlingen van basisscholen actief. Op basisschool De Zaaier werd een WasteBoard (skateboard gemaakt van plastic afval) uitgereikt als dank voor hun inzet tijdens de pilot ‘Afvalscheiden op scholen’.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in