Afvalzak in ondergrondse container wordt duurder in Hattem

Ook de gemeente Hattem betaalt belasting voor het storten en verbranden van restafval. Onlangs heeft de rijksoverheid besloten deze belasting vanaf 2019 fors te verhogen van 13 naar 31 euro per ton restafval.

Hergebruik
Doel is om het scheiden van afval te verbeteren en zo de circulaire economie verder stimuleren. In een circulaire economie worden grondstoffen niet verbrand, maar verwerkt tot nieuwe materialen.

€ 0,25 per keer meer
Deze rijksbelastingverhoging wordt doorgevoerd in de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Het tarief voor een storten in de ondergrondse restafvalcontainer gaat daarom omhoog van van € 1,55 naar € 1,80 per keer.

Hattem is goed in afval scheiden
Gelukkig scheiden de inwoners van Hattem het huisvuil heel goed; 87% van het huisvuil wordt al voor hergebruik aangeleverd. Inmiddels is de hoeveelheid restafval per Hattemer al gedaald naar 53 kilo. Het landelijk gemiddelde is 159 kilo. Gemiddeld wordt per huishouden 19 keer een afvalzak met restafval in het ondergronds systeem gestort. Hierdoor vallen de negatieve effecten van de belastingverhoging in Hattem nog mee ten opzichte van veel andere gemeenten.

Afval scheiden
“Het is evengoed spijtig dat we als gemeente, en u als inwoner, worden geconfronteerd met een belastingverhoging”, aldus de gemeente Hattem. “Afval scheiden wordt nu dus nog belangrijker!”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in