Hattem ook in 2020 zelfstandige gemeente

In 2020 blijft de gemeentelijke indeling uit 2019 gehandhaafd. Dit betekent dat Hattem, en de andere gemeenten van de Noord Veluwe, in 2020 hun zelfstandige status behouden.

Het is voor het eerst sinds 2008 dat er geen gemeenten worden samengevoegd of heringedeeld in nieuwe gemeenten. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het CBS. In 2020 telt ons land dan 355 gemeenten.

Samenwerking Kop van de Veluwe
Eind augustus 2019 heeft de provincie Gelderland twee verkenners aangesteld voor de Kop van de Veluwe: Ella Schadd-de Boer en Michiel Herweijer. Zij onderzoeken de mogelijkheid van samenwerking tussen Hattem, Heerde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Met de verkenning wil de provincie in kaart brengen welke toekomstige ontwikkelingen de gemeenten tegen zullen komen, en hoe ze die zo goed mogelijk kunnen opvangen.

 

De verkenners kijken daarbij onder meer naar de huidige samenwerkingsverbanden en de onderlinge relaties tussen gemeenten, maar ook naar de opgaven die gemeentes te wachten staan. Op 25 november hebben de verkenners een gesprek gehad met de raads- en commissieleden van Hattem in aanwezigheid van het college van B&W.


Onafhankelijk
Over de komst van de verkenners is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Gemeenteraadsleden van meerdere gemeenten spraken de angst uit dat deze verkenning alleen maar bedoeld is om hen tot een fusie te dwingen. Ook besloot Epe niet mee te doen aan de verkenning, omdat die gemeente zich richt op andere samenwerkingsverbanden dan die in de Kop van de Veluwe. In de opdracht die de verkenners meekrijgen staat expliciet vermeld dat de verkenners onafhankelijk van de Provincie hun analyse maken.


Registratie sinds 1830
De registratie van de Nederlandse gemeenten door het CBS gaat terug tot 1830. In dat jaar telde Nederland 1.106 gemeenten, waaronder bijna vergeten namen als Hoog en Woud Harnasch, Zwollerkerspel en Cillaarshoek. In 1839 werden de Limburgse gemeenten aan het Koninkrijk der Nederlanden toegevoegd, waardoor het aantal gemeenten steeg tot 1.219. Sinds 1840 is het aantal gemeenten afgenomen, tot 355 in 2019.Vanaf 1960 daalt het aantal gemeenten sterker. Sinds die tijd is het slechts acht keer voorgekomen dat er geen gemeentelijke herindelingen waren; in 1963, 1976, 1977, 1983, 1987, 1988, 1992 en 2008. Maar ook in jaren zonder herindelingen kunnen er wijzigingen optreden in gemeentegrenzen en -namen. Zo is in 1987 de gemeente Wonseradeel hernoemd tot Wûnseradiel en is in 1992 de gemeente Ulrum hernoemd tot De Marne.


Levensduur
In 2020 vieren 209 Nederlandse gemeenten, waaronder Hattem, hun 190e verjaardag. Deze gemeenten bestaan sinds 1830 onder dezelfde naam. Gemiddeld bestaat een Nederlandse gemeente 126 jaar onder dezelfde naam. Hattem bestaat al veel langer en heeft in 1299 stadsrechten gekregen van Graaf Reinald.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in